Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 45

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 45

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 242 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 45. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Tính chất nào dùng để xác định ký hiệu phân cách thập phân:

A. Decimal symbol.

B. Digit grouping symbol

C. Negative sign symbol

D. List sepatator

Câu 3: Khi xóa thư mục, tập tin trong Windows nhưng không nhấn đồng thời phím Shift thì:

A. Mọi tư liệu bị xóa đều được đưa vào Recycle Bin

B. Tư liệu bị xóa được đưa vào Recycle Bin trừ tư liệu nằm trên đĩa mềm và đĩa mạng.

C. Chỉ có các tập tin khi bị xoá mới đượ c đưa vào Recycle Bin còn thư mục thì không.

D. Mọi tư liệu khi bị xóa đều không được đưa vào Recycle Bin.

Câu 4: Để tạo một hộp thư điện tử mới:

A. Người sử dụng phải có sự cho phép của cơ quan quản lý dịch vụ Ineternet

B. Người sử dụng phải có ít nhất một địa chỉ Website

C. Người sử dụng không thể tự tạo cho mình một hộp thư mới

D. Người sử dụng có thể đăng ký qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc thông qua các địa chỉ Website miễn phí trên Internet

Câu 5: Chương trình Windows Explore dùng để:

A. Quản lý văn bản

B. Quản lý thư mục

C. Quản lý tập tin, thư mục

D. Chọn nền văn bản

Câu 9: Phần mềm nào sau đây không phải là Hệ điều hành máy tính:

A. Windows 2000

B. Windows 98

C. MS-DOS

D. Microsoft Word

Câu 11: Sử dụng nút nào trong các nút sau (xem hình) cho phép người dùng sao chép Folder(hoặc File) từ nơi này đến nơi khác:

A. Nút số 2 và 3

B. Nút số 1 và 2

C. Nút số 1 và 3

D. Không có nút nào thực hiện được điều đó

Câu 13: Ta có thể chép một tập tin có kích thước 2MB lên đĩa mềm hay không:

A. Có

B. Không

C. Chỉ chép được khi nội dung tập tin đó chỉ chứa văn bản

D. Chỉ chép được khi nội dung tập tin đó chỉ chứa hình ảnh

Câu 14: Ta có thể di chuyển cửa sổ tới một vị trí khác trên màn hình bằng cách:

A. Kích chuột lên thanh trạng thái của cửa sổ rồi di chuyển

B. Kích chuột lên thanh tiêu đề rồi giữ nguyên và di chuyển

C. Kích chuột lên thanh tiêu đề rồi giữ nguyên trạng thái và di chuyển

D. Tất cả các cách trên đều sai

Câu 15: Ta có thể di chuyển cửa sổ tới một vị trí khác trên màn hình bằng cách:

A. Kích chuột trái lên Thanh tiêu đề và giữ nguyên rồi di chuyển

B. Kích chuột phải lên Thanh tiêu đề và giữ nguyên rồi di chuyển

C. Kích chuột lên Thanh trạng thái của cửa sổ rồi di chuyển

D. Không có câu nào đúng

Câu 16: Thao tác nào sau đây tương đương với thao tác kích chọn nút số 8 (xem hình) trên thanh công cụ Windows Explorer:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F

B. Bấm tổ hợp phím Windows + F

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + E

D. Tất cả các thao tác trên

Câu 17: Thao tác nào trong các thao tác sau có thể thực hiện được trên cả hai cửa sổ TreeView và ListView của Windows Explorer:

A. Sắp xếp Folder hoặc File

B. Nới rộng hoặc thu hẹp 1 cấp Folder

C. Mở 1  Folder

D. Thay đổi kiểu hiển thị

Câu 18: Thao tác nhắp phải chuột tại một biểu tượng trên Desktop và chọn mục Copy là tương đương với thao tác:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + M

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + V

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + C

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + X

Câu 19: Thao tác nhắp phải chuột vào biểu tượng của tập tin, chọn Properties là để:

A. Sao chép tập tin

B. Xoá tập tin

C. Đổi tên tập tin

D. Xem thuộc tính tập tin

Câu 20: Thao tác Right Click chuột tại chỗ trống trên Desktop chọn Properties tương ứng với thao tác nào sau đây:

A. Start - Settings - Control Panel - Display

B. Start - Settings - Control Panel - Date/Time

C. Start - Settings - Control Panel - System

D. Start - Settings - Control Panel - Add New Hardware

Câu 23: Thao tác sắp xếp Folder hoặc File có thể thực hiện trên cửa sổ nào của Windows Explorer:

A. TreeView

B. ListView

C. TreeView và ListView

D. Không có câu trả lời đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm