Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 19

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 82 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 19. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nội dung giáo dục mầm non phải?

A. Tôn trọng sự khác biệt; phù hợp với các độ tuổi và liên thông với giáo dục tiểu học.

B. Bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục trẻ em

C. Phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ

D. Tất cả phương án đều đúng

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Phương pháp giáo dục mầm non được quy định là?

A. Giáo dục mẫu giáo phải tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ em

B. Kích thích sự phát triển các giác quan, cảm xúc và các chức năng tâm sinh lý

C. Giáo dục nhà trẻ phải tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được tích cực hoạt động, vui chơi, tạo sự gắn bó giữa người lớn với trẻ em

D. Tất cả phương án

Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục mầm non phải bảo đảm yêu cầu nào sau đây?

A. Thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non

B. Quy định yêu cầu cần đạt ở mỗi độ tuổi, các hoạt động giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, môi trường giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ em

C. Thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục mầm non

D. Tất cả phương án

Câu 6: Theo Luật Giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non do Cơ quan nào thành lập để thẩm định chương trình giáo dục mầm non?

A. Sở giáo dục và Đào tạo

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

C. Chính phủ

D. . Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Học sinh học vượt lớp trong trường hợp nào?

A. Chỉ số IQ cao

B. Thông minh

C. Phát triển sớm về trí tuệ

D. Theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về trường hợp học sinh được học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định?

A. Học sinh học lưu ban; Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật,

B. Học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước

C. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông được chia thành những giai đoạn nào?

A. Giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục phát triển

B. Giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

C. Giai đoạn giáo dục phổ thông và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

D. Giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục giai đoạn nâng cao

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông được chia thành bao nhiêu giai đoạn?

A. 02 giai đoạn

B. 03 giai đoạn

C. 04 giai đoạn

D. 02 giai đoạn hoặc 03 giai đoạn

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp học nào? 

A. Tiểu học và cấp trung học cơ sở

B. Mầm non; tiểu học và cấp trung học cơ sở

C. Tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp học nào?

A. Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở

B. Trung học phổ thông; trung học cơ sở và Tiểu học

C. Trung học cơ sở

D. Trung học phổ thông

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được học khối lượng kiến thức văn hóa ở cấp học nào?

A. Trung học phổ thông.

B. Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở

C. Trung học cơ sở hoặc Tiểu học

D. Trung học cơ sở

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Chủ tịch Quốc hội

C. hủ tịch nước

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. “Giáo dục tiểu học nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở” là?

A. Mục tiêu của giáo dục phổ thông

B. Yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông

C. Chương trình giáo dục phổ thông

D. Yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm