Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 49

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 49

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 134 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 49. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; khi chuyển ngạch không được với việc gì?

A. nâng ngạch, nâng bậc lương

B. nâng lương trước hạn do lập thành tích

C. nâng bậc lương trước hạn để nghỉ hưu

D. bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chinh phủ; việc luân chuyền công chức chỉ thực hiện đối với ai và trong trường hợp nào?

A. Viên chức và trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý tương đương

B. Công chức và không trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn

C. Lao động họp đồng và để quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn

D. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn

Câu 7: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Bí thư Đảng ủy là chức vụ gì?

A. Người hoạt chuyên trách cấp xã

B. Công chức hành chính

C. Cán bộ cấp xã

D. Công chức cấp xã

Câu 8: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân là chức vụ gì?

A. Cán bộ cấp xã

B. Công chức cấp xã

C. Người hoạt chuyên trách cấp xã

D. Công chức hành chính

Câu 9: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; cán bộ cấp xã là ai?

A. Chủ tịch ủy ban nhân dân

B. Vân phòng - thống kê

C. Tài chính - kế toán

D. Chỉ huy trưởng Quân sự

Câu 10: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; công chức cấp xã là chức danh nào?

A. Chủ tịch ủy ban Mặt trân Tổ quốc Viêt Nam

B. Tài chính - kế toán

C. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

D. Phó Bí thư Đảng ủy

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm