Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 61

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 61

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 304 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 61. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.9 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của ai?

A. Giai cấp nông dân

B. Giai cấp công nhân và người lao động

C. Tri thức

D. Giai cấp nông dân và tri thức

Câu 6: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật?

A. Phải được đăng công báo, niêm yết theo quy định

B. Chỉ đăng công báo khi có yêu cầu

C. Không phải đăng công báo

D. Không phải niêm yết

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các thành viên nào?

A. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên

B. Chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và các Ủy viên

C. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội

D. Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên

Câu 11: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 không quy định về?

A. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

B. Thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

C. Hình thức trình tự xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật

D. Làm hiến pháp sữa đổi hiến pháp

Câu 12: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định bản định như thế nào về văn bản quy định chi tiết?

A. Chỉ quy định nội dung được giao

B. Quy định nội dung được giao và quy định nội dung khác nếu cần thiết

C. Được quy định nội dung khác nếu cần thiết

D. Được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết

Câu 13: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định đối với dự thảo Quyết định của HĐND cấp tỉnh không do UBND cấp tỉnh trình, thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm?

A. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết

B. Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết

C. Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết

D. Thẩm định dự thảo Nghị quyết

Câu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Chủ tich Hội cựu chiến binh Việt Nam

B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

C. Chủ tịch nước

D. Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan đại biều cao nhất của nhân dân là cơ quan nào?

A. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội

C. Quốc hội

D. Chính phủ

Câu 21: Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào?

A. Ủy ban Thường vụ của Quốc hội

B. Ủy ban Pháp luật của Quốc hôi

C. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

D. Văn phòng Quốc hội

Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định chính sách cơ bản về tài chính tiền tệ quốc gia?

A. Quốc hội

B. Bộ tài chính

C. Ủy ban thường vụ Quốc hội

D. Chính phủ

Câu 26: Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn quy mô dân số của quận là bao nhiêu?

A. Từ 150.000 người trở lên

B. Từ 120.000 người trở lên

C. Từ 180.000 người trở lên

D. Từ 100.000 người trở lên

Câu 28: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định HĐND cấp xã ban hành nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật để?

A. Quy định vấn đề được Hiến pháp giao

B. Quy định những vấn đề được luật giao

C. Quy định vấn đề UBND cấp huyện giao

D. Quy định vấn đề được HĐND cấp huyện giao

Câu 29: Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện phải có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc?

A. Có từ 15 đơn vị trở lên trong đó có ít nhất 01 thị trấn

B. Có từ 10 đơn vị trở lên trong đó có ít nhất 01 thị trấn

C. Có từ 16 đơn vị trở lên trong đó có ít nhất 01 thị trấn

D. Có từ 14 đơn vị trở lên trong đó có ít nhất 01 thị trấn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm