Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 74 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. II. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG GIẤY (Phụ lục). Xác định phương án đúng về Hình thức sao:

A. “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO”

B. “SAO Y” hoặc “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO”

C. “SAO Y” hoặc “SAO LỤC”

D. “SAO Y” hoặc “TRÍCH SAO”

Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. I. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG ĐIỆN TỬ (Phụ lục). Xác định phương án đúng về Thông tin: Hình thức sao, tên cơ quan, tổ chức sao văn bản, thời gian ký (ngày tháng năm; giờ phút giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601) được trình bày bằng phông chữ?

A. Vn.Times, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 13, màu đen

B. Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 12, màu đen

C. Vn.Times, chữ in hoa, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu đen

D. Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu đen

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Văn thư cơ quan” là?

A. Bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức

B. Bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác hành chính văn thư của cơ quan, tổ chức

C. Bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về văn thư của cơ quan, tổ chức

D. Bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác quản lý văn thư của cơ quan, tổ chức

Câu 5:  Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. I. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG ĐIỆN TỬ (Phụ lục). Xác định phương án đúng về Tiêu chuẩn của văn bản số hóa?

A. Định dạng Portable Document Format (.pdf), phiên bản 1.4 trở lên

B. Độ phân giải tối thiểu: 200dpi. Tỷ lệ số hóa: 100%

C. Ảnh màu

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về Nguyên tắc công tác văn thư?

A. Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định tổ chức, cơ quan đơn vị.

B. Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật.

C. Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của Nhà nước.

D. Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của Chính phủ.

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ -CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. I. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG ĐIỆN TỬ (Phụ lục). Hình thức sao, gồm?

A. “SAO Y” hoặc “TRÍCH SAO”

B. “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO”

C. “SAO Y” hoặc “SAO LỤC”

D. “SAO Y” hoặc “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO

Câu 23: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng Văn Bản đến có các mức độ khẩn nào phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được?

A. “Hỏa tốc”, “Thượng khẩn” và “Khẩn”

B. “Hỏa tốc”, “Thượng khẩn” và “Rất Khẩn”

C. “Hỏa tốc”, “Thượng khẩn” và “Thượng thượng Khẩn”

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 27: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa Tên các tác phẩm, sách báo, tạp chí? 

A. Từ điển Bách Khoa toàn thư, tạp chí Cộng Sản

B. Từ điển Bách khoa toàn thư, tạp chí Cộng Sản

C. Từ Điển Bách khoa toàn thư, tạp chí Cộng sản

D. Từ điển Bách khoa toàn thư, tạp chí Cộng sản

Câu 28: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng Người được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm về công tác văn thư?

A. Lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và cập nhật lên hệ thống máy tính của cơ quan

B. Lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

C. Lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu cho cơ quan tổ chức có thẩm quyền

D. Lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và cấp nhật dữ liệu lên cổng thông tin điện tử Quốc gia

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm