Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 227 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Theo điều 70. Luật giáo dục 2009. Giáo viên là?

A. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

B. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề.

C. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Luật viên chức cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp?

A. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

B. Bộ nội vụ chủ trì

C. Cả 2 phương án trên đều đúng

Câu 4: Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

B. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

C. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách đổi xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học

Câu 7: Theo điều 71 Luật Giáo dục năm 2005. Cơ quan nào quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Thủ thướng Chính phủ

C. Nhà nước

D. Các bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 8: Nguyên lý giáo dục là?

A. Lý luận gắn liền với thực tiễn

B. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất

C. Cả 2 phương án trên đều đúng

Câu 9: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thì Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập do?

A. Tổ chức xã hội thành lập.

B. Cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập.

C. Cơ quan Nhà nước thành lập.

Câu 13: Theo Luật giáo dục năm 2005, Học sinh học hết chương trình THCS có đủ Điều kiện theo quy định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT thì được ai cấp giấy chứng nhận?

A. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện cấp bằng TNTHCS

B. Hiệu trưởng THCS cấp giấy CN TNTHCS

C. Hiệu trưởng cấp bằng TNTHCS

Câu 14: Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ lớp mẫu giáo dân lập do?

A. Tổ chức xã hội thành lập

B. Cơ quan nhà nước thành lập

C. Cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập

Câu 18: Theo điều 4 Luật Giáo dục quy định, Hệ thống giáo dục quốc dân gồm:

A. Giáo dục thường xuyên

B. Giáo dục chính quy

C. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên

Câu 22: Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, trình độ chuẩn của giáo viên Trung học cơ sở:

A. Cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng

B. Cao đẳng nghề

C. Đại học 

D. Trung cấp

Câu 27: Theo điều 26 Luật giáo dục. Giáo dục phổ thông bao gồm:

A. Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học

B. Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS

C. Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT

D. Giáo dục THCS, giáo dục THPT.

Câu 29: Theo điều 24 Luật giáo dục. Chương trình giáo dục mầm non thể hiện:

A. mục tiêu giáo dục mầm non; cụ thể hóa các yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở từng độ tuổi.

B. quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ.

C. hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non.

D. Cả a, b và c

Câu 30: Theo điều 23 Luật giáo dục. Yêu cầu về nội dung giáo dục mầm non phải:

A. bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

B. giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn

C. biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo và người trên; yêu quý, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên yêu thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích đi học.

D. Cả a, b và c

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm