Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 82 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông được chia thành bao nhiêu giai đoạn?

A. 02 giai đoạn

B. 02 giai đoạn hoặc 03 giai đoạn

C. 04 giai đoạn

D. 03 giai đoạn

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. "thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử" là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của gia đình

B. Trách nhiệm của nhà trường

C. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

D. Trách nhiệm của xã hội

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp học nào?

A. Tiểu học và cấp trung học cơ sở

B. Mầm non; tiểu học và cấp trung học cơ sở

C. Tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp học nào?

A. Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở

B. Trung học phổ thông; trung học cơ sở và Tiểu học

C. Trung học cơ sở

D. Trung học phổ thông

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được học khối lượng kiến thức văn hóa ở cấp học nào?

A. Trung học phổ thông

B. Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở

C. Trung học cơ sở hoặc Tiểu học

D. Trung học cơ sở

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Chủ tịch Quốc hội

C. Chủ tịch nước

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. “Giáo dục tiểu học nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở” là?

A. Mục tiêu của giáo dục phổ thông

B. Yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông

C. Chương trình giáo dục phổ thông

D. Yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây không phải là Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân?

A. Bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân

B. Bằng tốt nghiệp sơ cấp

C. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

D. Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước có chính sách cấp học bổng chính sách cho đối tượng nào?

A. Học sinh trường dự bị đại học; trường phổ thông dân tộc nội trú

B. Sinh viên hệ cử tuyển

C. Người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật

D. Tất cả các phương án

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho đối tượng nào sau đây?

A. Người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp

B. Học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu

C. Người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục đại học

D. Tất cả các phương án

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm