Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 477 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 1: Gia đình người Việt, trong đại đa số trường hợp là:

A. Gia đình lớn

B. Gia đình phi hạt nhân

C. Gia đình nhỏ

D. Gia đình hạt nhân

Câu 2: Hai tính trội của văn hóa Việt Nam truyền thống:

A. Nhiệt và gió mùa

B. Nhiệt và ẩm

C. Thực vật, động vật rất phong phú và đa dạng

D. Tính sông nước và thực vật

Câu 3: Mô hình bữa ăn (bữa cơm) của người Việt (theo quan điểm của GS. Trần Quốc Vượng) là:

A. Cơm - thịt - cá

B. Cơm - rau - cá

C. Cơm - rau - thịt - cá

D. Cơm - rau - thịt

Câu 4: Môi trường xã hội hóa đầu tiên và quan trọng bậc nhất của mỗi cá nhân là:

A. Nhà trường

B. Nhóm thành viên

C. Gia đình

D. Thông tin đại chúng

Câu 5: Theo quan điểm của GS. Trần Quốc Vượng, làng là đơn vị cư trú cơ bản của nông thôn Việt Nam được tổ chức dựa vào hai nguyên tắc chủ yếu:

A. Cội nguồn và theo đơn vị hành chính

B. Cội nguồn và cùng lợi ích

C. Cùng chỗ và cùng lợi ích

D. Cội nguồn và cùng chỗ

Câu 6: Khi nói về văn hóa làng và làng văn hóa, một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra đặc trưng làng Việt Nam là:

A. Ý thức cộng đồng

B. Ý thức tự quản

C. Nét độc đáo riêng của mỗi làng trong tập quán, nếp sống, giọng nói, cách ứng xử...

D. Tất cả các phương án.

Câu 7: "... là khả năng truyền lại di sản của thế hệ này cho thế hệ sau - di truyền xã hội, di truyền văn hóa."

A. Tính sử

B. Quá trình hai mặt

C. Tính toàn cầu

D. Tính sử và tính toàn cầu

Câu 8: Xét về mặt chức năng, đô thị Việt Nam truyền thống có đặc điểm là:

A. Đô thị Việt Nam trước hết là trung tâm văn hóa rồi từ đó mới là kinh tế và chính trị.

B. Đô thị Việt Nam là trung tâm kinh tế, văn hoá.

C. Đô thị Việt Nam trước hết là trung tâm chính trị, rồi từ đó mới là kinh tế và văn hoá.

D. Đô thị Việt Nam trước hết là trung tâm kinh tế rồi từ đó mới là chính trị và văn hoá.

Câu 12: Hằng số tự nhiên Việt Nam là gì?

A. Nhiệt - ẩm - gió mùa

B. Lạnh - khô - gió mùa

C. Nhiệt - khô - gió mùa

Câu 13: Địa hình Việt Nam từ góc độ địa lí - văn hóa:

A. Dài Bắc - Nam, hẹp Tây - Đông, núi rừng chiếm 2/3 diện tích, đồng bằng chiếm 1/3 diện tích, sông ngòi nhiều và phân bố đều khắp.

B. Dài Bắc - Nam

C. Núi đồi chiếm 2/3 diện tích

D. Hẹp Tây - Đông

Câu 15: Chiến lược thích nghi với tự nhiên của con người được hiểu là:

A. Buộc tự nhiên không còn như cũ nữa

B. Những biện pháp kĩ thuật khác nhau để thích nghi, biến đổi tự nhiên, bắt tự nhiên phục vụ con người.

C. Biến đổi tự nhiên

D. Bắt tự nhiên phục vụ con người

Câu 16: Giai đoạn giao lưu văn hóa nào ảnh hưởng sâu đậm đến văn hóa Việt Nam với trạng thái tiếp xúc một cách tự nhiên, tự nguyện?

A. Giao lưu với văn hóa Đông Nam Á

B. Giao lưu với văn hóa Ấn Độ

C. Giao lưu với văn hóa phương Tây

D. Giao lưu với văn hóa Trung hoa

Câu 18: Nền tảng tạo ra yếu tộ nội sinh trong văn hóa Việt Nam là gì?

A. Văn hóa biển

B. Cơ tầng văn hóa Đông Nam Á

C. Văn hóa núi

D. Văn hóa đồng bằng

Câu 19: Việt Nam là phức thể văn hóa lúa nước với các yếu tố:

A. Văn hóa đồng bằng và văn hóa biển

B. Văn hóa núi, văn hóa đồng bằng và văn hóa biển

C. Văn hóa núi và văn hóa biển

D. Văn hóa núi và văn hóa đồng bằng

Câu 23: Thời kì Bắc thuộc là cách gọi của các nhà sử học về khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1407 đến 1427

B. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XIX

C. Từ thế kỉ I đến thế kỉ X

D. Khoảng 500 năm trước công nguyên

Câu 25: Thơ mới xuất hiện trong giai đoạn giao lưu với văn hóa nào?

A. Văn hóa Đông Nam Á

B. Văn hóa Ấn Độ

C. Văn hóa Trung Hoa

D. Văn hóa Phương Tây

Câu 26: Biểu tượng cho âm là hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình vuông

C. Hình elip

D. Hình tròn

Câu 30: Lịch thuần dương phát sinh từ vùng văn hóa nào?

A. Trung Quốc

B. Campuchia

C. Ấn Độ

D. Ai Cập

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên