Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 419 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

19 Lần thi

Câu 2: Khi thiết kế Slide với PowerPoint, muốn thay đổi mẫu nền thiết kế của Slide, ta thực hiện:

A. Design ->Themes …

B. Design ->Background…

C. Insert -> Slide Design …

D. Slide Show -> Themes…

Câu 3: Chức năng Animations/ Timing/ Delay dùng để:

A. Thiết lập thời gian chờ trước khi slide được trình chiếu

B. Thiết lập thời gian chờ trước khi hiệu ứng bắt đầu

C. Thiết lập thời gian hoạt động cho tất cả các hiệu ứng

D. Tất cả đều đúng

Câu 5:  Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:

A. File/ Chart

B. Insert/ Chart

C. View/ Chart

D. Design/ Chart

Câu 6: Tạo một Text box chỉ chứa cụm từ “ THI TRẮC NGHIỆM” nếu muốn dùng cụm từ này làm nhãn để thực hiện liên kết đến tập tin “BTTN.XVL” thì làm cách nào sau đây không đúng?

A. Vẽ Textbox, chọn Insert -> chọn Hyperlink rồi nhập cụm từ đó vào hộp thoại Lookin tiếp tục liên kết

B. Chọn Textbox chứa cụm từ đó rồi chọn Insert -> chọn Hyperlink để tiếp tục tạo liên kết

C. Chọn cụm từ đó trong textbox rồi chọn Insert -> chọn Hyperlink để tiếp tục tạo liên kết

D. Đặt con trỏ vào trong hộp Textbox, chọn Insert -> chọn Hyperlink để tạo liên kết

Câu 8: Muốn bật hoặc tắt thanh công cụ Drawing trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải

A. Chọn Insert -> Drawing

B. Chọn Insert -> Toolbar -> Drawing

C. Chọn View -> Drawing

D. Chọn View -> Toolbar -> Drawing

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu

B. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn

D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn

Câu 12: Âm thanh đưa vào bài trình diễn

A. Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng trong slide

B. Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các slide

C. Thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang

D. Thông thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang

Câu 13: Thêm 1 slide giống trước ta dùng lệnh nào sau đây?

A. Insert -> duplicate slide

B. Insert -> Tab

C. Insest-> Pucture slide

D. Insert-> slide

Câu 14: Sau khi thiết kế xong bài trình diễn, cách nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

A. Chọn Slide Show -> Chọn Cusstom Show

B. Nhấn phím F5

C. Chọn View -> Chọn Slide Show

D. Chọn Slide Show -> Chon View Show

Câu 16:  Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và

A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill 

B. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

C. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

D. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

Câu 17:  Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

A. Chọn Table -> Insert Table

B. Chọn Table -> Insert

C. Chọn Insert -> Table

D. Chọn Format -> Table

Câu 19: Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để:

A. Tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide

B. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn

C. Đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn

D. Định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị... cho một slide

Câu 21: Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

A. Chọn Slide Show -> Action Buttons

B. Chọn AutoShapes -> Action Buttons

C. Chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều đúng

D. Chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều sai

Câu 22: Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta

A. Kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells

B. Chọn ô đó rồi chọn Table -> Split Cells

C. Chọn ô đó và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ Tables and Borders

D. Các cách nêu trong câu này đều đúng

Câu 23: Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,

A. Ta có thể căn chỉnh đều hai bên cho một khối văn bản

B. Khi chọn Format -> Background, ta có thể định dạng màu nền cho các slide

C. Khi chọn Format -> Replace Fonts sẽ thực hiện đổi font chữ cho tất cả các slide

D. Không thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide chủ (slide master)

Câu 24: Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint

A. Không thể tạo chỉ số trên (ví dụ số 2 trong X2) như trong MS-Word

B. Có thể sao chép (copy/paste) một đoạn văn bản từ tập tin Word sang

C. Có thể dùng WordArt để tạo chữ nghệ thuật trang trí cho giáo án

D. Có thể chèn các biểu đồ vào giáo án điện tử

Câu 25:  Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến

A. Chỉ các tập tin có sẵn trong các ổ đĩa của máy tính đang soạn thảo

B. Chỉ các slide đã có trong giáo án đang soạn thảo

C. Chỉ các trang Web có trên mạng

D. Tất cả các tập tin, các slide đã có trong máy và các trang Web

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 19 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm