Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 21

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 173 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 21. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là Sai?

A. Trong tự nhiên tồn tại hai loại điện tích: dương và âm. 

B. Điện tích nguyên tố là điện tích có giá trị nhỏ nhất.

C. Một chất điểm tích điện được gọi là điện tích điểm.

D. Hai vật kim loại mang điện dương và âm mà chạm nhau thì sẽ trở thành hai vật trung hòa về điện

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.

B. Điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi.

C. Điện tích của electron là điện tích nguyên tố.

D. Tương tác giữa các điện tích điểm tuân theo định luật Faraday.

Câu 3: Hai quả cầu kim loại tích điện trái dấu, treo trên hai sợi chỉ mảnh. Cho chúng chạm nhau rồi lại tách ra xa nhau thì hai quả cầu sẽ:

A. hút nhau, vì chúng tích điện trái dấu.

B. đẩy nhau, vì chúng tích điện cùng dấu.

C. không tương tác với nhau, vì chúng trung hòa về điện.

D. hoặc đẩy nhau, hoặc không tương tác với nhau nữa. 

Câu 7: Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt thêm điện tích điểm Q < 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:

A. về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x – q1

B. về phía y, nếu Q đặt trên đoạn q2 - y

C. về phiá q1, nếu Q đặt trên đoạn q1 – q2

D. a, b, c đều đúng.

Câu 8: Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt thêm điện tích điểm Q > 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:

A. về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x – q1

B. về phía y, nếu Q đặt trên đoạn q2 - y

C. về phía q2, nếu Q đặt trên đoạn q1 – q2

D. a, b, c đều sai

Câu 10: Cho vật A đã nhiễm điện (+) tiếp xúc với vật B chưa nhiễm điện rồi tách ra thì B được nhiễm điện +q. Kết luận nào sau đấy đúng?

A. Một số điện tích (+) đã chạy từ A sang B.

B. Điện tích của A còn lại là –q.

C. Một số điện tích âm đã chạy từ B sang A.

D. Có cả điện tích (+) chạy từ A sang B và điện tích âm chạy từ B sang A. 

Câu 11: Vật nhiễm điện tích +3,2 μC. Vậy nó thừa hay thiếu bao nhiêu electron?

A. Thiếu 5.1014 electron.

B. Thừa 5.1014 electron.

C. Thiếu 2.1013 electron.

D. Thừa 2.1013 electron. 

Câu 23: Lực tĩnh điện và lực hấp dẫn của hai hạt alpha có điểm tương đồng gì?

A. Cùng tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.

B. Cùng phụ thuộc môi trường ngăn cách chúng.

C. Cùng là lực hút.

D. Cả 3 đáp án kia sai. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên