Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 319 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Ôtô chuyển động thẳng xuống dốc nghiêng góc α = 30o so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa ôtô là mặt đường là µ = 0,3. Muốn ôtô chuyển động thẳng đều thì:

A. Phải có lực phát động của động cơ.

B. Phải hãm phanh một lực nào đó.

C. Không cần lực phát động, cũng không cần hãm

D. A, B, C đều sai.

Câu 2: Chọn đáp án đúng dưới đây:

A. Khi vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì quỹ đạo của nó luôn nằm trong một mặt phẳng cố định.

B. Qũi đạo của một hành tinh chuyển động quanh mặt trời là một đường Elip

C. Nguyên nhân chính của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất là do sức hút của Mặt Trăng.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 7: Động lượng của một chất điểm không có đặc điểm nào sau đây:

A. Là một vectơ, tích của khối lượng với vectơ vận tốc.

B. Luôn tiếp tuyến với quĩ đạo và hướng theo chiều chuyển động.

C. Không thay đổi, khi chất điểm va chạm với chất điểm khác.

D. Có đơn vị đo là kilôgam mét trên giây (kgm/s).

Câu 8: Động lượng của một hệ chất điểm không có đặc điểm nào sau đây:

A. Là tổng động lượng của các chất điểm trong hệ.

B. Không thay đổi theo thời gian, nếu hệ kín.

C. Đạo hàm của nó theo thời gian bằng tổng các ngoại lực tác dụng lên hệ.

D. Đặc trưng cho tính chất nhanh, chậm của khối tâm của hệ.

Câu 9: Trường hợp nào sau đây, hệ chất điểm được coi là hệ kín?

A. Các chất điểm chuyển động trên mặt phẳng ngang.

B. Hai chất điểm va chạm nhau.

C. Các chất điểm chuyển động trong trường lực xuyên tâm.

D. Các trường hợp trên đều là hệ kín.

Câu 12: Quả bóng nặng 500g đập vào tường theo hướng hợp với tường một góc 30o với vận tốc 10 m/s rồi nảy ra theo phương đối xứng với phương đập vào qua pháp tuyến của tường với vận tốc cũ. Thời gian bóng tiếp xúc với tường là 0,05s. Phát biểu nào sau đây là sai?

A.  Độ biến thiên động lượng của bóng là 5kgm/s.

B. Lực trung bình do tường tác dụng vào bóng là 100N. 

C. Gia tốc trung bình của bóng trong thời gian va chạm là 200m/s2

D. Độ biến thiên của vectơ vận tốc: \(\left| {\Delta \overrightarrow v } \right| = 0\)

Câu 22: Bắn viên đạn khối lượng m = 100g theo phương ngang đến cắm vào khúc gỗ khối lượng m = 1 kg đang nằm trên mặt phẳng ngang. Bỏ qua ma sát, khúc gỗ chuyển động với vận tốc 25cm/s. Thông tin nào sau đây là sai?

A. Động lượng của hệ là: 0,275 kgm/s.

B. Vận tốc của đạn trước khi cắm vào gỗ là 2,75 m/s

C. Động lượng ban đầu của đạn là: 0,275 kgm/s.

D. Xung lượng mà gỗ đã tác dụng vào đạn là 0,275 Ns.

Câu 25: Trường hợp nào sau đây, mômen động lượng của một chất điểm không được bảo toàn?

A. Chất điểm chuyển động trong trường lực hấp dẫn.

B. Chất điểm chuyển động tự do, không có ngoại lực tác dụng.

C. Chất điểm chuyển động trong trường lực xuyên tâm.

D. Chất điểm chuyển động trên đường thẳng. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên