Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 231 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 1: Đâu là chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng cấp ủy Đảng?

A. Xây dựng chương trình công tác thường kì: Toàn khóa, năm của Ban chấp hành, chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý, lịch công tác tuần của Ban Thường vụ.

B. Chức năng tham mưu và tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của các cấp ủy Đảng (trực tiếp là ban thường vụ và Thường trực)

C. Tổ chức công tác thông tin phục vụ công tác lãnh đạo.

D. Phối hợp với các cơ quan giúp cấp ủy xây dựng và ban hành quy chế làm việc, theo dõi kiểm tra thực hiện các quy chế đó.

Câu 2: Nhiệm vụ thứ hai của văn phòng cấp ủy Đảng là?

A. Xây dựng chương trình công tác thường kì: Toàn khóa, năm của Ban chấp hành, chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý, lịch công tác tuần của Ban Thường vụ.

B. Phối hợp các bộ phận chức năng giúp cấp ủy chuẩn bị ban hành các nghị quyết, quyết định

C. Tổ chức công tác thông tin phục vụ công tác lãnh đạo.

D. Phối hợp với các cơ quan giúp cấp ủy xây dựng và ban hành quy chế làm việc, theo dõi kiểm tra thực hiện các quy chế đó.

Câu 3: Nhiệm vụ thứ ba của văn phòng cấp ủy Đảng là?

A. Xây dựng chương trình công tác thường kì: Toàn khóa, năm của Ban chấp hành, chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý, lịch công tác tuần của Ban Thường vụ.

B. Phối hợp các bộ phận chức năng giúp cấp ủy chuẩn bị ban hành các nghị quyết, quyết định

C. Tổ chức công tác thông tin phục vụ công tác lãnh đạo.

D. Phối hợp với các cơ quan giúp cấp ủy xây dựng và ban hành quy chế làm việc, theo dõi kiểm tra thực hiện các quy chế đó.

Câu 4: Nhiệm vụ thứ tư của văn phòng cấp ủy Đảng là:

A. Xây dựng chương trình công tác thường kì: Toàn khóa, năm của Ban chấp hành, chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý, lịch công tác tuần của Ban Thường vụ.

B. Phối hợp các bộ phận chức năng giúp cấp ủy chuẩn bị ban hành các nghị quyết, quyết định

C. Tổ chức công tác thông tin phục vụ công tác lãnh đạo.

D. Phối hợp với các cơ quan giúp cấp ủy xây dựng và ban hành quy chế làm việc, theo dõi kiểm tra thực hiện các quy chế đó.

Câu 5: Đâu là nhiệm vụ của bộ phận hành chính?

A. Giúp lãnh đạo VP quản lí và thực hiện công tác văn thư, in ấn tài liệu, thư từ, truyền thanh, quản lí hồ sơ cán bộ VP.

B. Gồm một số chuyên viên có trình độ, có nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp giúp lãnh đạo VP theo dõi, tổng hợp tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Mỗi chuyên viên được phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc và theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới.

C. Giúp chánh VP quản lí và thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ, điện nươc, lái xe, quản lí nhà khách, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên của cơ quan.

D. Sưu tầm những tài liệu có liên quan đến hoạt động của cơ quan để phân loại, đánh giá, chỉnh lí tài liệu và thực hiện lưu trữ các tài liệu theo quy định và yêu cầu của cơ quan, tổ chức hường dẫn công tác lưu trữ, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ cho các bộ phận của cơ quan.

Câu 6: Đâu là nhiệm vụ của bộ phận Tổng hợp?

A. Giúp lãnh đạo VP quản lí và thực hiện công tác văn thư, in ấn tài liệu, thư từ, truyền thanh, quản lí hồ sơ cán bộ VP.

B. Gồm một số chuyên viên có trình độ, có nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp giúp lãnh đạo VP theo dõi, tổng hợp tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Mỗi chuyên viên được phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc và theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới.

C. Giúp chánh VP quản lí và thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ, điện nươc, lái xe, quản lí nhà khách, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên của cơ quan.

D. ưu tầm những tài liệu có liên quan đến hoạt động của cơ quan để phân loại, đánh giá, chỉnh lí tài liệu và thực hiện lưu trữ các tài liệu theo quy định và yêu cầu của cơ quan, tổ chức hường dẫn công tác lưu trữ, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ cho các bộ phận của cơ quan.

Câu 7: Đâu là nhiệm vụ của bộ phận Quản trị?

A. Giúp lãnh đạo VP quản lí và thực hiện công tác văn thư, in ấn tài liệu, thư từ, truyền thanh, quản lí hồ sơ cán bộ VP.

B. Gồm một số chuyên viên có trình độ, có nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp giúp lãnh đạo VP theo dõi, tổng hợp tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Mỗi chuyên viên được phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc và theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới.

C. Giúp chánh VP quản lí và thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ, điện nươc, lái xe, quản lí nhà khách, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên của cơ quan.

D. Sưu tầm những tài liệu có liên quan đến hoạt động của cơ quan để phân loại, đánh giá, chỉnh lí tài liệu và thực hiện lưu trữ các tài liệu theo quy định và yêu cầu của cơ quan, tổ chức hường dẫn công tác lưu trữ, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ cho các bộ phận của cơ quan.

Câu 8: Đâu là nhiệm vụ của bộ phận Lưu trữ?

A. Giúp lãnh đạo VP quản lí và thực hiện công tác văn thư, in ấn tài liệu, thư từ, truyền thanh, quản lí hồ sơ cán bộ VP.

B. Gồm một số chuyên viên có trình độ, có nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp giúp lãnh đạo VP theo dõi, tổng hợp tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Mỗi chuyên viên được phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc và theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới.

C. Giúp chánh VP quản lí và thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ, điện nươc, lái xe, quản lí nhà khách, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên của cơ quan.

D. Sưu tầm những tài liệu có liên quan đến hoạt động của cơ quan để phân loại, đánh giá, chỉnh lí tài liệu và thực hiện lưu trữ các tài liệu theo quy định và yêu cầu của cơ quan, tổ chức hường dẫn công tác lưu trữ, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ cho các bộ phận của cơ quan.

Câu 9: Đâu là nhiệm vụ của của bộ phận Tài vụ?

A. Giúp lãnh đạo VP quản lí và thực hiện công tác văn thư, in ấn tài liệu, thư từ, truyền thanh, quản lí hồ sơ cán bộ VP.

B. Gồm một số chuyên viên có trình độ, có nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp giúp lãnh đạo VP theo dõi, tổng hợp tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Mỗi chuyên viên được phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc và theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới.

C. Giúp chánh VP quản lí và thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ, điện nươc, lái xe, quản lí nhà khách, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên của cơ quan.

D. Dự trù kinh phí cho hoạt động của cơ quan, tổ chức thực hiện việc cấp phát và theo dõi sử dụng kinh phí của các bộ phận trong cơ quan

Câu 11: Đâu là nhiệm vụ đầu tiên của Văn phòng UBND?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND, lịch công tác của thường trục UBND, giúp ủy ban theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị trục thuộc.

B. Giúp ủy ban theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới trong việc chuẩn bị các đề án, tham gia xây dựng các đề án trình ủy ban duyệt.

C. Tổ chức truyền đạt các nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND  cho các ngành, các cấp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

D. Đề xuất với Chủ tịch UBND  những vấn đề chủ trương, chính sách, biện pháp quản lí cần giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu. Trình Chủ tịch UBND xem xét quyết định.

Câu 12: Đâu là nhiệm vụ thứ hai của Văn phòng UBND?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND, lịch công tác của thường trục UBND, giúp ủy ban theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị trục thuộc.

B. Giúp ủy ban theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới trong việc chuẩn bị các đề án, tham gia xây dựng các đề án trình ủy ban duyệt.

C. Tổ chức truyền đạt các nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND  cho các ngành, các cấp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

D. Đề xuất với Chủ tịch UBND  những vấn đề chủ trương, chính sách, biện pháp quản lí cần giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu. Trình Chủ tịch UBND xem xét quyết định.

Câu 13: Đâu là nhiệm vụ thứ ba của Văn phòng UBND?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND, lịch công tác của thường trục UBND, giúp ủy ban theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị trục thuộc.

B. Giúp ủy ban theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới trong việc chuẩn bị các đề án, tham gia xây dựng các đề án trình ủy ban duyệt.

C. Tổ chức truyền đạt các nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND  cho các ngành, các cấp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

D. Đề xuất với Chủ tịch UBND  những vấn đề chủ trương, chính sách, biện pháp quản lí cần giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu. Trình Chủ tịch UBND xem xét quyết định.

Câu 14: Đâu là nhiệm vụ thứ tư của Văn phòng UBND?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND, lịch công tác của thường trục UBND, giúp ủy ban theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị trục thuộc.

B. Giúp ủy ban theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND cấp dưới trong việc chuẩn bị các đề án, tham gia xây dựng các đề án trình ủy ban duyệt.

C. Tổ chức truyền đạt các nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND  cho các ngành, các cấp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

D. Đề xuất với Chủ tịch UBND  những vấn đề chủ trương, chính sách, biện pháp quản lí cần giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu. Trình Chủ tịch UBND xem xét quyết định.

Câu 15: Đâu là nhiệm vụ đầu tiên của Văn phòng thường?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kì và lịch làm việc hàng tuần của cơ quan, của lãnh đạo. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác.

B. Thực hiện công tác thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan.

C. Biên tập các văn bản tổng hợp và một số công việc giấy tờ ở  tính chất giao dịch hoặc những văn bản hành chính khác trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao.

D. Tổ chức quản lí, hướng dẫn việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ ở các đơn vị, trực tiếp thực hiện công tác này ở cơ quan.

Câu 16: Đâu là nhiệm vụ thứ hai của Văn phòng thường?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kì và lịch làm việc hàng tuần của cơ quan, của lãnh đạo. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác.

B. Thực hiện công tác thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan.

C. Biên tập các văn bản tổng hợp và một số công việc giấy tờ ở  tính chất giao dịch hoặc những văn bản hành chính khác trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao.

D. Tổ chức quản lí, hướng dẫn việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ ở các đơn vị, trực tiếp thực hiện công tác này ở cơ quan.

Câu 17: Đâu là nhiệm vụ thứ ba của Văn phòng thường?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kì và lịch làm việc hàng tuần của cơ quan, của lãnh đạo. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác.

B. Thực hiện công tác thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan.

C. Biên tập các văn bản tổng hợp và một số công việc giấy tờ ở tính chất giao dịch hoặc những văn bản hành chính khác trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao.

D. Tổ chức quản lí, hướng dẫn việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ ở các đơn vị, trực tiếp thực hiện công tác này ở cơ quan.

Câu 18: Đâu là nhiệm vụ thứ tư của Văn phòng thường?

A. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kì và lịch làm việc hàng tuần của cơ quan, của lãnh đạo. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác.

B. Thực hiện công tác thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan.

C. Biên tập các văn bản tổng hợp và một số công việc giấy tờ ở tính chất giao dịch hoặc những văn bản hành chính khác trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao.

D. Tổ chức quản lí, hướng dẫn việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ ở các đơn vị, trực tiếp thực hiện công tác này ở cơ quan.

Câu 19: Đâu là yêu cầu cơ bản nhất trong cách tổ chức nơi làm việc của văn phòng?

A. Tận dụng tối ưu mặt bằng, tiết kiệm và sử dụng cơ động diện tích VP

B. Giảm thiểu thời gian và công sức cho việc di chuyển giữa các bộ phận của người lao động nói chung và nhân viên VP nói riêng.

C. Tạo môi trường làm việc khoa học cho nhân viên VP nhằm nâng cao NSLĐ và bảo vệ sức khỏe.

D. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu thập, xử lí thông tin.

Câu 20: Đâu là điều không nên thực hiện khi xây dựng và bố trí nơi văn phòng làm việc?

A. Tận dụng tối ưu mặt bằng, tiết kiệm và sử dụng cơ động diện tích VP

B. Bảo đảm sự tương quan giữa các bộ phận, việc sắp xếp bố trí các bộ phận phải hợp lí.

C. Hạn chế sử dụng phòng riêng (bố trí kín)

D. Tạo khung cảnh thuận tiện, thoải mái cho nhân viên

Câu 22: Đâu không phải là một trong số những loại mô hình Văn phòng?

A. Mô hình kiểu phân tán

B. Mô hình kiểu tập trung

C. Mô hình hỗn hợp

D. Mô hình phân rã

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên