Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 351 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

27 Lần thi

Câu 1: Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Rotor của máy điện không đồng bộ có 2 loại: rotor ngắn mạch (hay rotor lồng sóc) và rotor dây quấn

B. Rotor của máy điện không đồng bộ chỉ có 1loại là rotor ngắn mạch

C. Rotor của máy điện không đồng bộ chỉ có 1loại là rotor dây quấn

D. Rotor lồng sóc chỉ dùng cho các máy điện có công suất nhỏ

Câu 2: Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Rotor lồng sóc dùng cho các máy điện có công suất lớn trên 100kW, trong các rãnh của lõi thép rotor đặt các thanh đồng, hai đầu nối ngắn mạch bằng 2 vòng đồng, tạo thành lồng sóc

B. Các loại rotor dây quấn chỉ có thể dùng cho các máy điện có công suất lớn hơn 100kW

C. Các loại rotor lồng sóc chỉ có thể dùng cho các máy điện có công suất lớn hơn 100kW

D. Rotor dây quấn còn gọi là rotor ngắn mạch thường dùng cho các máy điện có công suất lớn

Câu 3: Ký hiệu trong hình dưới đây để chỉ:

A. a) động cơ không đồng bộ rortor lồng sóc, b) động cơ không đồng bộ rortor dây quấn

B. a) động cơ không đồng bộ rortor dây quấn, b) động cơ không đồng bộ rortor lồng sóc

C. cả a và b đều là ký hiệu động cơ không đồng bộ rortor lồng sóc

D. cả a và b đều là ký hiệu động cơ không đồng bộ rortor dây quấn

Câu 4: Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Dòng điện một pha chỉ tạo ra từ trường đập mạch mà không tạo được momen quay.

B. Dòng điện một pha là dòng điện xoay chiều nên từ trường do nó sinh ra là từ trường quay.

C. Trong động cơ không đồng bộ 1 pha không cần tạo ra từ trường quay.

D. Từ trường quay sinh ra là do hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 5: Chọn phát biểu SAI.

A. Độ trượt là một đại lượng đặc trưng cho quá trình làm việc của động cơ không đồng bộ.

B. Khi bắt đầu mở máy (rôtor đứng yên): n = 0 , s = 1.

C. Khi tốc độ động cơ bằng tốc độ từ trường: n = n1 , s = 0.

D. Giới hạn của độ trượt nằm trong khoảng: s >1 và s <0.

Câu 6: Biện pháp mở máy trực tiếp thường áp dụng cho:

A. Động cơ lồng sóc công suất nhỏ

B. Động cơ lồng sóc công suất lớn

C. Động cơ dây quấn công suất nhỏ

D. Động cơ dây quấn công suất lớn

Câu 7: Trong quá trình mở máy người ta dùng điện kháng mắc nối tiếp vào mạch stator là để:

A. Tăng dòng điện mở máy

B. Giảm dòng điện mở máy

C. Tăng công suất cho động cơ

D. Giảm công suất cho động cơ

Câu 8: Trong quá trình mở máy người ta dùng biến áp tự ngẫu 3 pha mắc nối tiếp vào mạch stator là để:

A. Tăng dòng điện mở máy

B. Giảm dòng điện mở máy

C. Tăng công suất cho động cơ

D. Giảm công suất cho động cơ

Câu 9: Để mở máy động cơ rôtor dây quấn người ta dùng biến trở mở máy:

A. Mắc nối tiếp với dây quấn rotor

B. Mắc song song với dây quấn rotor

C. Mắc song song với dây quấn stator

D. Mắc nối tiếp với dây quấn stator

Câu 10: Để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ có thể thực hiện bằng cách:

A.  thay đổi số cặp cực p

B. thay đổi tần số dòng điện stator f

C. thay đổi điện áp đặt vào stator để điều chỉnh hệ số trượt s

D. cả  3 phương án trên

Câu 11: Để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ có thể thực hiện bằng cách:

A. thay đổi số cặp cực p và tần số dòng điện f và hệ số trượt s

B. không thể thay đổi tần số dòng điện stator f

C. thay đổi điện áp đặt vào stator để điều chỉnh hệ số trượt s

D. cả  3 phương án trên

Câu 12: Biện pháp điều chỉnh tốc độ bằng cách điều chỉnh điện trở mạch rotor được áp dụng:

A. Cho các động cơ rotor dây quấn

B. Cho các động cơ rotor lồng sóc

C. Chỉ áp dụng cho động cơ rotor lồng sóc

D. Có thể áp dụng cho cả 2 loại động cơ

Câu 13: Chiều quay của từ trường trong động cơ không đồng bộ 3 pha:

A. Phụ thuộc vào thứ tự pha A, B, C của hệ thống dòng 3 pha.

B. Không phụ thuộc vào thứ tự pha của hệ thống dòng 3 pha.

C. Chỉ phụ thuộc vào pha A của hệ thống dòng 3 pha.

D. Không phụ thuộc vào thứ tự các pha B và C của hệ thống.

Câu 14: Để khởi động động cơ một pha cần phải tạo ra mômen mở máy bằng các biện pháp khác nhau sau đây:

A. Dùng vòng ngắn mạch

B. Dùng dây quấn phụ kết hợp với tụ điện hoặc điện cảm

C. Chỉ cần đóng mạch điện

D. Sử dụng cả 2 phương án a hoặc b

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 27 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên