Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 32

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 32

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 116 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 32. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Ví dụ về enzyme ngoại bào:

A. Lactate dehydrogenase

B. Cytochrome oxidase

C. Pancreatic lipase

D. Hexokinase

Câu 5:  Thiếu enzyme nào gây bệnh Farber:

A. α-Galactosidase

B. Ceramidase

C. β-Glucocerebrosidase

D. Arylsulphatase A.

Câu 6: Thiếu enzyme nào gây bệnh Fabry:

A. Ceramide trihexosidase

B. Galactocerebrosidase

C. Phytanic acid oxidase

D. Sphingomyelinase

Câu 7: Thiếu enzyme nào gây bệnh Krabbe:

A. Ceramide lactosidase

B. Ceramidase

C. β-Galactosidase

D. GM1 β-Galactosidase

Câu 8: Bệnh Neimann-Pick gây ra do thiếu enzyme:

A. Hexosaminidase A và B

B. Ceramidase

C. Ceramide lactosidase

D. Sphingomyelinase

Câu 9: Thiếu ezyme nào gây ra bệnh Gaucher:

A. α-Fucosidase

B. β-Galactosidase

C. β-Glucosidase

D. Sphingomyelinase

Câu 10: Một Holoenzyme là:

A. Đơn vị chức năng

B. Apo enzyme

C. Coenzyme

D. Tất cả những thứ trên

Câu 11: Từ arachidonate, sự tổng hợp các prostaglandin được xúc tác bởi:

A. Cyclooxygenase

B. Lipoxygenase

C. Thromboxane synthase

D. Isomerase

Câu 13: Hợp chất có mật độ thấp nhất:

A. Chylomicron

B. β-Lipoprotein

C. α-Lipoprotein

D. Tiền β-Lipoprotein

Câu 14: Axit béo có thể được vận chuyển vào và ra khỏi màng tế bào bằng:

A. Vận chuyển tích cực

B. Tạo điều kiện vận tải

C. Sự khuếch tán

D. thẩm thấu ngược

Câu 15: Các enzyme xúc tác vận chuyển điện tử có mặt chủ yếu ở:

A. Ribosome

B. Lưới nội chất

C. Lysosome

D. Màng trong ti thể 

Câu 16: Hồng cầu trưởng thành không chứa:

A. Enzyme glycolytic

B. Enzyme HMP shunt

C. Pyridin nucleotide

D. ATP

Câu 19: Các “nhà máy năng lượng” (power house) của tế bào là:

A. Hạt nhân

B. Màng tế bào

C. Ti thể

D. Lysosome

Câu 22: Hai đường chỉ khác nhau cấu hình xung quanh một nguyên tử carbon được gọi là:

A. Epimer

B. anome

C. đồng phân quang học

D. đồng phân lập thể

Câu 23: Đồng phân quan trọng nhất của glucose là:

A. Galactose

B. Fructose

C. Arabinose

D. Xylose

Câu 24: α-D-glucose và β-D-glucose là:

A. Đồng phân lập thể

B. Epimer

C. Anome

D. cặp Keto-aldo

Câu 26: Các đường được tìm thấy trong DNA là:

A. Xylose

B. Ribose

C. Deoxyribose

D. Ribulose 

Câu 27: Các đường được tìm thấy trong RNA là:

A. Ribose

B. Deoxyribose

C. Ribulose

D. Erythrose

Câu 28: Các đường được tìm thấy trong sữa là:

A. Galactose

B. Glucose

C. Fructose

D. Lactose

Câu 29: Đường nghịch là:

A. Lactose

B. Sucrose

C. Các sản phẩm thủy phân sucrose

D. Fructose 

Câu 30: Sucrose gồm:

A. Glucose + glucose

B. Glucose + fructose

C. Glucose + galactose

D. Glucose + mannose

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên