Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dịch tễ học - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dịch tễ học - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 39 Câu hỏi
  • 122 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dịch tễ học - Phần 4. Tài liệu bao gồm 39 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Đối tượng trong thử nghiệm ngẫu nhiên là:

A. Quần thể; 

B. Cá thể;

C. Bệnh nhân;

D. Người khỏe;

Câu 2: Đối tượng trong thử nghiệm lâm sàng là:

A. Quần thể; 

B. Cá thể

C. Bệnh nhân; 

D. Người khỏe; 

Câu 3: Nghiên cứu thực nghiệm đồng nghĩa với:

A. Nghiên cứu tương quan; 

B. Nghiên cứu can thiệp;

C. Nghiên cứu theo dõi;

D. Nghiên cứu hồi cứu; 

Câu 4: Để thử nghiệm một vaccin (phòng một bệnh nhất định), người ta đã cho 1000 đúa trẻ 2 tuổi (được chọn ngẫu nhiên trong một quần thể), sử dụng loại vaccin nêu trên, và đã theo dõi 10 năm tiếp theo thấy 80% những đứa trẻ đó không bị bệnh tương ứng và kết luận:

A. Vaccin này rất tốt trong việc phòng bệnh đó; 

B. Không nói được gì vì không theo dõi những đứa trẻ không dùng vaccin;

C. Chưa nói được gì vì chưa có test thống kê;

D. Vaccin đó chưa tốt lắm, có thể làm ra được loại vacxin khác có hiệu lực bảo vệ cao hơn.

Câu 5: Bệnh nhiễm trùng chiếm vị trí quan trọng trong dịch tễ học hiện đại vì các lý do sau đây ngoại trừ lý do:

A. Bệnh nhiễm trùng là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật tử vong trên thế giới 

B. Có những biến đổi mới về mặt chủng loại và độc lực của vi sinh vật gây bệnh

C. Nghiên cứu dịch tễ học bệnh nhiễm trùng sẽ góp phần ngăn ngừa và tiêu diệt các bệnh này trong tương lai

D. Công tác phòng chống bệnh nhiễm trùng it có hiệu quả

Câu 6: Nhiễm trùng là gì?

A. Sự xâm nhiễm của vi sinh vật gây bệnh vào các cơ quan khác nhau trong cơ thể 

B. Sự xâm nhập của vi sinh vật gây bệnh vào bên trong một cơ thể ký chủ

C. Sự gây bệnh cho ký chủ bởi vi sinh vật ký sinh 

D. Sự truyền một bệnh nhiễm trùng cho một cơ thể ký chủ 

Câu 7: Truyền nhiễm là gì?

A. Sự gây bệnh cho ký chủ bởi vi sinh vật ký sinh 

B. Sự xâm nhập của vi sinh vật gây bệnh vào  trong cơ thể ký chủ 

C. Sự xâm nhiễm của vi sinh vật gây bệnh vào các cơ quan trong cơ thể 

D. Sự truyền một bệnh nhiễm trùng nào đó từ cơ thể này sang cơ thể khác

Câu 8: Bệnh nhiễm trùng gọi là nhanh khi thời kỳ ủ bệnh ngắn.

A. < 2 ngày 

B. < 2 tuần 

C. < 1  tháng

D. < 2  tháng

Câu 9: Trong công thức tính tỷ lệ tấn công sơ cấp = G x 100 thì:

A. A là số bệnh nhân được phát hiện đầu tiên, B là số người có thể tiếp thụ bệnh trong cộng đồng

B. A là số bệnh nhân được phát hiện đầu tiên, B là  số người trong cộng đồng 

C. A là tổng số người bị nhiễm, B là tổng số người mắc bệnh 

D. A là số người bị bệnh, B là số người bị nhiễm

Câu 10: Khả năng gây bệnh của vi sinh vật được diễn tả bằng công thức =ĠX 100, trong đó:

A. E là số bệnh nhân được phát hiện ở một thời điểm, F là số người có thể tiếp thụ bệnh trong cộng đồng ở thời điểm đó 

B. E là số bệnh nhân được phát hiện ở một thời điểm, F là  số người trong cộng đồng ở thời điểm đó 

C. E là tổng số người bị nhiễm và mắc bệnh, F là tổng số người bị nhiễm

D. E là tổng số người bị nhiễm, F là tổng số người có thể tiếp thụ bệnh trong cộng đồng

Câu 11: Trong bệnh nhiễm trùng, tỷ lệ tấn công được được dùng để đánh giá:

A. Khả năng lây lan của tác nhân gây bệnh

B. Độc tính của vi sinh vật 

C. Khả năng gây bệnh của vi sinh vật

D. Khả năng xâm nhiễm của vi sinh vật 

Câu 12: Đặc trưng dịch tễ học của tác nhân trong bệnh sởi là:

A. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp 

B. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh thấp, độc tính cao 

C. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp

D. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp

Câu 13: Đặc trưng dịch tễ học của tác nhân trong bệnh bại liệt là:

A. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp 

B. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh thấp, độc tính trung bình

C. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp 

D. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp 

Câu 14: Đặc trưng dịch tễ học của tác nhân trong bệnh dại ở người là:

A. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh cao, độc tính trung bình  

B. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh thấp

C. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh cao, độc tính cao

D. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp 

Câu 15: Đặc trưng dịch tễ học của tác nhân trong bệnh thủy đậu là:

A. Khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp 

B. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh thấp, độc tính trung bình 

C. Khả năng gây bệnh thấp, độc tính thấp

D. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp 

Câu 16: Đặc trưng dịch tễ học của tác nhân trong bệnh lao là:

A. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh thấp, độc tính thấp 

B. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh thấp, độc tính trung bình

C. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh cao, độc trung bình

D. Khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp  

Câu 17: Đặc trưng dịch tễ học của tác nhân trong bệnh phong là:

A. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh cao, độc tính thấp 

B. Khả năng lây lan cao, khả năng gây bệnh thấp, độc tính trung bình 

C. Khả năng lây lan thấp, khả năng gây bệnh thấp, độc tính trung bình 

D. Khả năng lây lan rất thấp, khả năng gây bệnh rất thấp, độc tính trung bình

Câu 19: Những đặc trưng của môi trường có liên quan đến sự tồn tại và phát triển thuận lợi của tác nhân gồm các yếu tố sau đây, ngoại trừ:

A. Nhiệt độ, độ ẩm môi trường thích hợp 

B. Sự có mặt của chất dinh dưỡng trong môi trường  

C. Nước nhiễm mặn tạo thuận lợi cho vi khuẩn tả  

D. Môi trường giàu oxy là yếu tố thuận lợi cho vi khuẩn Clostridium botulinu

Câu 21: Tỷ lệ tiếp xúc là một chỉ số để mô tả một vụ dịch, tỷ lệ tiếp xúc bằng:

A. Số người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh/ Số người mắc bệnh 

B. Số người tiếp xúc với bệnh nhân/ Toàn bộ quần thể 

C. Số người tiếp xúc / Số người miễn dịch 

D. Số người tiếp xúc với tác nhân/ Toàn bộ quần thể

Câu 22: Tỷ lệ miễn dịch bằng:

A. Số người miễn dịch / Toàn bộ bệnh nhân 

B. Số người miễn dịch / Toàn bộ quần thể

C. Số người miễn dịch / Số người tiếp xúc 

D. Số người miễn dịch / Số người mắc bệnh 

Câu 34: Nguồn truyền nhiễm có ý nghĩa quan trọng về mặt dịch tễ học, vì có thể là điểm khởi đầu của một vụ dịch, là:

A. Người lành mang trùng 

B. Người bệnh nhiễm trùng mãn tính 

C. Người bệnh trong thời kỳ ủ bệnh

D. Người khỏi bệnh mang trùng

Câu 35: Nội dung nào được liệt kê sau đây không phải là nguồn truyền nhiễm.

A. Người bệnh 

B. Người mang trùng 

C. Ổ chứa động vật 

D. Tiết túc

Câu 36: Những nội dung nào sau đây không thuộc cơ chế lây lan của một bệnh nhiễm trùng.

A. Vi sinh vật lưu thông tự do trong cơ thể ký chủ và gây bệnh

B. Vi sinh vật ra khỏi cơ thể ký chủ 

C. Tác nhân tồn tại ở môi trường bên ngoài 

D. Tác nhân có thể phát triển ở môi trường bên ngoài 

Câu 38: Bệnh nào sau đây chỉ lây lan theo một cơ chế:

A. Sốt do leptospira 

B. Dịch hạch 

C. Lậu

D. Than

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dịch tễ học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dịch tễ học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 39 Câu hỏi
  • Sinh viên