Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 352 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

20 Lần thi

Câu 2: Tại sao đối với đất cát thì quá trình lún xảy ra ngay trong khi xây dựng và phần lớn quá trình lún kết thúc sau khi xây dựng xong công trình:

A. Do hệ số thấm của đất hạt thô rất lớn

B. Do hệ số thấm của đất hạt thô rất nhỏ

C. Do đất hạt thô có hệ số rỗng lớn 

D. Cả ba ý trên

Câu 3: Khi tính lún theo phương pháp phân tầng cộng lún, nền đất được chia thành các lớp phân tố mỏng để trong từng lớp phân tố:

A. Ứng suất do tải trọng ngoài không đổi

B. Ứng suất do tải trọng ngoài thay đổi không đáng kể

C. Biến dạng của đất xảy ra trong điều kiện không nở hông

D. Đáp án B và C

Câu 6: Địa tầng một khu vực gồm các lớp cát và bụi xen kẽ nhau:

A. 502,30. 10-4 mm/s

B. 604,56. 10-4 mm/s

C. 708,21. 10-4 mm/s

D. 712,32 . 10-4 mm/s

Câu 7: Địa tầng một khu vực gồm các lớp cát và bụi xen kẽ nhau:

A. 1,5. 10-4 mm/s

B. 2,7. 10-4 mm/s

C. 4,8. 10-4 mm/s

D. 5,9. 10-4 mm/s

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 20 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên