Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 507 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

17 Lần thi

Câu 1: Tốc độ lún của công trình khi xây dựng trên nền đất dính bão hòa nước phụ thuộc vào yếu tố nào:

A. Gradient thủy lực

B. Hệ số thấm của đất

C. Thành phần hạt đất

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 2: Những yếu tố nào sau đây có thể ảnh hưởng đến độ lún của công trình:

A. Tải trọng công trình

B. Đặc điểm địa chất 

C. Sự thay đổi mực nước ngầm

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 3: Đối với đất dính hiện tượng thấm chỉ xảy ra khi:

A. Gradien thủy lực lớn hơn gradient thủy lực ban đầu

B. Gradien thủy lực nhỏ hơn gradient thủy lực ban đầu

C. Gradien thủy lực bằng gradient thủy lực ban đầu

D. Cả 3 đáp án trên đều sai  

Câu 4: Có thể xác định hệ số thấm k từ thí nghiệm nào:

A. Thẩm thấu kế

B. Giếng bơm

C. Hố khoan

D. Cả ba ý trên 

Câu 5: Đối với đất hạt thô để xác định hệ số thấm trong phòng thí nghiệm thì nên dùng:

A. Thẩm thấu kế với cột nước không đổi

B. Hố khoan

C. Thẩm thấu kế với cột nước thay đổi

D. Giếng bơm

Câu 6: Đối với đất hạt mịn để xác định hệ số thấm trong phòng thí nghiệm thì nên dùng:

A. Hố khoan

B. Thẩm thấu kế với cột nước thay đổi

C. Thẩm thấu kế với cột nước không đổi

D. Giếng bơm

Câu 8: Khi độ lún của nền đất tăng lên thì:

A. Ứng suất hữu hiệu và áp lực nước lỗ rỗng cùng tăng

B. Ứng suất có hiệu tăng và áp lực nước lỗ rỗng giảm

C. Áp lực nước lỗ rỗng tăng và ứng suất hữu hiệu giảm

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 9: Để nghiên cứu tính biến dạng của đất có thể tiến hành thí nghiệm:

A. Nén không nở hông

B. Nén 3 trục

C. Bàn nén hiện trường

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 10: Các tham số đặc trưng cho tính biến dạng của đất:

A. Hệ số nén lún

B. Modun biến dạng

C. Hệ số nở hông

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến độ lún của công trình:

A. Thi công đào hố móng

B. Hạ mực nước ngầm khi thi công hố móng

C. Đặc điểm địa chất

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 12: Dưới tác dụng của tải trọng công trình độ lún của nền đất dính bão hòa nước gồm có:

A. Độ lún tức thời và độ lún từ biến

B. Độ lún tức thời và độ lún cố kết sơ cấp

C. Độ lún cố kết sơ cấp và độ lún từ biến

D. Độ lún tức thời, độ lún cố kết sơ cấp và độ lún từ biến

Câu 13:  Độ lún ổn định của nền đất là:

A. Độ lún tức thời

B. Độ lún tại thời điểm quá trình lún kết thúc

C. Độ lún tại thời điểm nào đó trong quá trình nền đất đang lún

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14: Độ lún theo thời gian là:

A. Độ lún cuối cùng của nền đất

B. Độ lún tại thời điểm quá trình lún kết thúc

C. Độ lún tại thời điểm nào đó trong quá trình nền đất đang lún

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 15: Giả thiết nền đất biến dạng không nở hông được sử dụng để tính độ lún của nền đất theo phương pháp nào.

A. Phương pháp phân tầng cộng lún

B. Phương pháp áp dụng kết quả của lý thuyết đàn hồi

C. Phương pháp lớp tương đương

D. Cả 3 phương pháp trên

Câu 16: Khi tính lún theo phương pháp phân tầng cộng lún thì chiều sâu vùng chịu nén được xác định theo điều kiện là:

A. \(\sigma _z^\gamma \ge 5\sigma _z^{gl}\)

B. \(\sigma _z^\gamma \ge 4\sigma _z^{gl}\)

C. \(\sigma _z^{gl} \ge 5\sigma _z^\gamma\)

D. \(\sigma _z^{gl} \ge 4\sigma _z^\gamma\)

Câu 17: Trong quá trình cố kết của đất thì ứng suất có hiệu biến đổi như thế nào:

A. Tăng

B. Giảm

C. Không đổi

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 18: Công thức xác định độ cố kết Ut:

A. \({U_t} = {S_t}.{S_\infty }\)

B. \({U_t} = {S_t}/{S_\infty }\)

C. \({U_t} = {S_\infty }/{S_t}\)

D. \({U_t} = {S_\infty } + {S_t}\)

Câu 19: Để tăng độ chính xác khi tính lún theo phương pháp tổng phân tố thì người ta làm như thế nào:

A. Chia nền đất thành các lớp có chiều dày thỏa mãn điều kiện hi ≤ 0,25b

B. Tăng chiều dày của các lớp phân tố

C. Chia nền đất thành các lớp có chiều dày thỏa mãn điều kiện hi > 0,25b

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20: Để dự báo độ lún theo phương pháp phân tầng cộng lún cần tiến hành thí nghiệm:

A. Đầm chặt

B. Nén một chiều có nở ngang

C. Nén một chiều không nở ngang

D. Cắt đất trực tiếp

Câu 21: Lý thuyết cố kết thấm của Terrzaghi dùng để tính:

A. Hệ số thấm

B. Độ lún ổn định của nền đất

C. Độ lún theo thời gian

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22: Khi tính độ lún theo thời gian sử dụng kết quả của bài toán:

A. Nén lún một chiều

B. Boussinesq

C. Cố kết thấm 1 chiều

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23: Phương pháp phân tầng cộng lún nên dùng để tính lún cho:

A. Tất cả các loại móng

B. Móng có bề rộng nhỏ hơn 10m

C. Móng có bề rộng lớn hơn 10m

D. Móng có bề rộng lớn hơn 20m

Câu 24: Đất có hệ số nén lún càng lớn thì tính biến dạng càng:

A. Càng lớn

B. Càng nhỏ 50

C. Không thay đổi

D. Không nói lên được điều gì 

Câu 25: Chỉ số nào sau đây thu được từ đường cong nén e – p:

A. Chỉ số OCR

B. Hệ số nén a

C. Chỉ số nén lại Cs

D. Cả ba ý trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 17 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên