Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 225 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 15: Ứng suất \({\sigma _Z}\) do trọng lượng bản thân gây ra theo chiều sâu có đặc điểm gì:

A. Tăng dần

B. Giảm dần

C. Không thay đổi

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 18: Hệ số áp lực ngang trong đất rời có thể được xác định theo công thức:

A. \({K_0} = 1 - \sin \varphi \)

B. \({K_0} = 0,19 + 0,23log{I_P}\)

C. \({K_0} = 1 + \sin \varphi \)

D. \({K_0} = 0,19 - 0,23log{I_P}\)

Câu 19: Kệ số áp lực ngang trong đất dính có thể được xác định theo công thức:

A. \({K_0} = 1 - \sin \varphi\)

B. \({K_o} = 0,19{\rm{ }} - {\rm{ }}0,23log{I_P}\)

C. \({K_0} = 1 + \sin \varphi\)

D. \({K_o} = 0,19{\rm{ }} + {\rm{ }}0,23log{I_P}\)

Câu 20: Khi tính ứng suất tổng \({\sigma _z}\) cho đất ở bên dưới mực nước ngầm ta dùng trọng lượng riêng:

A. Trọng lượng riêng tự nhiên

B. Trọng lượng riêng đẩy nổi

C. Trọng lượng riêng bão hòa

D. Trọng lượng riêng khô

Câu 21: Khi tính ứng suất có hiệu \({\sigma '_z}\) cho đất ở bên trên mực nước ngầm ta dùng trọng lượng riêng:

A. Trọng lượng riêng tự nhiên

B. Trọng lượng riêng đẩy nổi

C. Trọng lượng riệng bão hòa

D. Trọng lượng riêng khô. 

Câu 22: Các giả thiết được sử dụng khi thiết lập bài toán Boussinesq:

A. Nền đất là bán không gian đàn hồi

B. Nền đồng nhất, đẳng hướng

C. Mặt đất phẳng và nằm ngang

D. Cả 3 đáp án trên.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên