Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 339 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.3 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 1: Bài toán Plamant là bài toán dùng để tính ứng suất tại một điểm bất kỳ trong nền đất chịu tác dụng của dạng tải trọng nào:

A. Tải tập trung tác dụng trên mặt đất

B. Tải tập dụng tác dụng trong lòng đất

C. Tải trọng phân bố theo đường thẳng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Những dạng tải trọng nào sau đây thuộc bài toán không gian khi xác định ứng suất trong nền đất:

A. Tải trọng dưới đáy móng băng

B. Tải trọng dưới đáy móng đơn

C. Tải trọng dưới nền đường

D. Cả ba yếu tố trên

Câu 3: Những dạng tải trọng nào sau đây thuộc bài toán phẳng khi xác định ứng suất trong nền đất:

A. Tải trọng dưới đáy móng băng

B. Tải trọng dưới đáy móng đơn

C. Tải trọng dưới nền đường

D. A và C

Câu 8: Khi tính ứng suất có hiệu \({\sigma '_z}\) cho đất ở bên dưới mực nước ngầm ta dùng trọng lượng riêng:

A. Trọng lượng riêng tự nhiên

B. Trọng lượng riêng đẩy nổi

C. Trọng lượng riêng bão hòa

D. Trọng lượng riêng khô

Câu 23: Độ lún của đất dính bão hòa nước kéo dài theo thời gian khi chịu tải trọng là do:

A. Đất dính có hệ số rỗng nhỏ

B. Đất dính là đất yếu

C. Hệ số thấm của đất dính rất nhỏ

D. Cả 3 đáp án trên đều sai  

Câu 24: Độ lún của công trình xây dựng trên nền đất hạt thô bão hòa nước xảy ra rất nhanh là do:

A. Hệ số rỗng của đất rất lớn

B. Hệ số thấm của đất rất lớn

C. Hệ số rỗng của đất rất nhỏ

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 25: Điều kiện xuất hiện dòng thấm trong đất hạt thô:

A. Khi có sự chênh áp lực

B. Khi có sự chênh lệch cột nước

C. Khi có sự thay đổi gradient thủy lực

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên