Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 30

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 30

  • 30/08/2021
  • 28 Câu hỏi
  • 132 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 30. Tài liệu bao gồm 28 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Một công ty XYZ thống báo sẽ tách cổ phiếu, điều này sẽ làm:

A. Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách

B. Không thay đổi

C. Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần

D. Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần

Câu 2: Khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:

A. Cơ chế giao dịch tại SGDCK hoặc thị trường OTC trong đó SGDCK/Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng.

B. Cơ chế giao dịch tại SGD trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.

C. Cơ chế giao dịch tại thị trường OTC trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó

D. Cả B và C

Câu 5: Một công ty XYZ thông báo sẽ gộp cổ phiếu, Điều này sẽ làm:

A. Không thay đổi

B. Tăng mệnh giá và giảm số cổ phần

C. Giảm mệnh giá và tăng số cổ phần

D. Tăng mệnh tương đương với chỉ số tách

Câu 6: Lệnh ATO là lệnh:

A. Được thực hiện tại mức giá cao nhất

B. Được ưu tiên trước lệnh từ trường

C. Được sử dụng với mục tích làm tăng khối lượng giao dịch

D. Không làm ảnh hưởng đến mức giá khớp lệnh và khối lượng giao dịch

Câu 7: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ đầu tư:

A. Phát hành liên tục;

B. Không niêm yết;

C. Phải mua lại chứng chỉ khi người sở hữu yêu cầu;

D. Tất cả đáp án trên

Câu 8: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ:

A. Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

B. Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông

C. Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

D. Không có câu nào đúng

Câu 9: Khi gây thiệt hại cho các thành viên lưu ký, Trung tâm giao dịch chứng khoán:

A. Không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với các thành viên lưu ký

B. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã gây ra cho các thành viên lưu ký.

C. Chỉ chịu một phần nhỏ trách nhiệm đối với các thành viên lưu ký

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Điều kiện cần thiết để thành lập Công ty cổ phần là:

A. Thu nhập do Công ty cổ phần mang lại cho những người góp vốn phải có lãi suất lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

B. Phải có sự nhất trí cao về mục tiêu kinh doanh và các hoạt động khác giữa các thành viên sáng lập công ty.

C. Nhà nước đã ban hành đầy đủ các luật về Công ty cổ phần, luật thương mại, luật phá sản, luật cầm cố. . . và có nền kinh tế hàng hóa khá phát triển.

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào quan trọng nhất?

A. Có sản phẩm nổi tiếng trên thị trường

B. Tình hình tài chính lành mạnh, ổn định và kết quả kinh doanh có hiệu quả trước khi phát hành.

C. Có bộ máy nhân sự tốt

D. Có cơ sở vật chất (máy móc thiết bị) hiện đại

Câu 16: Các tổ chức tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán tập trung là:

A. Các nhà đầu tư cá thể;

B. Các công ty chứng khoán;

C. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động.

D. Cả B và C

Câu 17: Trong trường hợp xảy ra việc thanh lý tài sản công ty các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi:

A. Là chủ nợ nói chung

B. Mất toàn bộ vốn đầu tư ban đầu

C. Là những người có độ ưu tiên sau cùng trong việc trả nợ của công ty

D. Chỉ là người có độ ưu tiên trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường trong việc chia phần tài sản còn lại của công ty sau khi công ty đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ.

Câu 18: Trong thời gian ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét đơn xin phép phát hành cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần, công ty không được phép thực hiện một số việc sau, ngoại trừ:

A. Cho công chúng biết ngày phát hành ra công chúng;

B. Công ty tổ chức quảng cáo trực liếp hay gián tiếp việc chào mời công chúng mua cổ phiếu hay trái phiếu;

C. Công ty sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để thăm dò thị trường.

D. Cả A và C

Câu 20: Nếu một khách hàng đưa ra một lệnh có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ để bán 100 cổ phiếu của cóng ty ABC ở giá giới hạn dừng là 37, thì:

A. Lệnh trở thành một lệnh thị trường khi cổ phiếu đạt tới giá 37

B. Đây là một lệnh có hiệu lực trong ngày

C. Đây là một lệnh mở

D. Tất cả đều sai

Câu 21: Chỉ số nào sau đây sẽ được nhà phân tích sử dụng để dự đoán triển vọng của Công ty:

A. Chỉ số TSLĐ

B. Chỉ số thử nhanh

C. Chỉ số giá trên thu nhập

D. Chỉ số nợ trên vốn cổ phiếu

Câu 23: Vào thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

A. Quyền sở hữu của cổ đồng hiện tại “Pha loãng”;

B. Công ty A phải trả thuế nhiều hơn, nhưng cơ cấu bảng tổng kết tài sản tốt hơn.

C. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi nhận lại vốn và lãi

D. Cả A và B

Câu 24: Một trong các nhược điểm trong hoạt động của công ty cổ phần là:

A. Tách rời quyền sở hữu và quyền điều hành;

B. Không giữ được bí mật trong kinh doanh và tài chính.

C. Thiếu động lực và sự quan tâm cá nhân, vì trách nhiệm chung trong thua lỗ;

D. A và B

Câu 26: Tại sao việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp phép?

A. Để việc quản lý các công ty phát hành được tốt hơn

B. Để bảo vệ các nhà đầu tư lớn

C. Để đảm bảo chỉ những công ty làm ăn tốt và nghiêm chỉnh mới được huy động vốn qua công chúng và bảo vệ quyền lợi người đầu tư nhỏ

D. Để ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước giám sát hoạt động của công ty

Câu 27: Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng xuống, xác định xu hướng

A. Khó dự đoán

B. Thị trường đi lên

C. Thị trường bình quân

D. Thị trường đi xuống

Câu 28: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích:

A. Bù đắp thâm hụt ngân sách

B. Tài trợ các công trình công cộng

C. Giúp đỡ các công ty

D. Điều tiết tiền tệ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 28 Câu hỏi
  • Sinh viên