Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 25

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 25

  • 30/08/2021
  • 29 Câu hỏi
  • 101 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 25. Tài liệu bao gồm 29 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Giá trị sổ sách của cổ phiếu (thư giá) là:

A. Giá trị của mỗi cổ phần trên sổ sách kế toán

B. Giá trị của mỗi cổ phần trên thị trường

C. Phản ánh tình trạng vốn cổ phần của công ty trên sổ sách kế toán

D. Cả a và c đều đúng

Câu 4: Người đầu tư có thể tìm thấy tất cả các thông tin tài chính sau đây trên bảng tổng kết tài sản, trừ:

A. Giá trị ghi sổ của công ty

B. Tài sản của công ty

C. Các quỹ dài hạn nhận được từ các nguồn

D. Các chỉ số về chi phí của công ty

Câu 5: Hình thức bảo lãnh mà trong đó có nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

A. Bảo lãnh tất cả hoặc không

B. Bảo lãnh với cố gắng tối đa

C. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn

D. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu

Câu 6: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên:

A. 3 số báo liên tiếp của một tờ báo

B. 4 số báo liên tiếp của một tờ báo

C. 5 số báo liên tiếp của một tờ báo

D. 6 số báo liên tiếp của một tờ báo

Câu 7: Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:

A. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định

B. Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy đinh

C. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định

D. Giám đốc TTGDCK quy định, hoặc Giám đốc Sở GDCK quy định

Câu 8: Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán là:

A. Nhà đầu tư cá nhân

B. Nhà môi giới chứng khoán

C. Các công ty chứng khoán

D. Các quỹ đầu tư

Câu 9: Khi thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán thường có xu hướng:

A. Tăng

B. Giảm

C. Hoàn toàn không ảnh hưởng

D. Đóng băng theo thị trường bất động sản

Câu 10: Mức trả lãi của trái phiếu dựa trên:

A. Giá trị thị trường

B. Giá trị sổ sách

C. Mệnh giá trái phiếu

D. Tỷ lệ chiết khấu

Câu 14: Hiện nay nghiệp vụ nào công ty chứng khoán không được thực hiện:

A. Môi giới chứng khoán

B. Bảo lãnh chứng khoán

C. Tự doanh

D. Quản lý danh mục chứng khoán

Câu 15: Ai là người trả phí giao dịch cho các công ty chứng khoán:

A. Người bán chứng khoán

B. Người mua chứng khoán

C. Các tổ chức phát hành chứng khoán

D. Cả a và b

Câu 16: Việc đầu tiên bạn phải làm để có thể giao dịch trên TTCK là gì:

A. Mở tài khoản tại công ty chứng khoán

B. Mở tài khoản tại ngân hàng

C. Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng

D. Đặt lệnh mua chứng khoán

Câu 17: Công ty chứng khoán không được phép:

A. Ứng trước tiền mua chứng khoán

B. Cho vay tiền mua chứng khoán ( Khoản 4, điều 73, LCK)

C. Cầm cố chứng khoán

D. Cả 3 ý trên

Câu 18: Việc nhà đầu tư chứng khoán bị lỗ là do:

A. Công ty chứng khoán

B. Cá nhân nhà đầu tư

C. Uỷ ban chứng khoán

D. Tổ chức phát hành chứng khoán

Câu 19: Căn cứ vào sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia làm:

A. Thị trường nợ và thị trường vốn

B. Thị trường tập trung (TC) và thị trường phi tập trung (OTC)

C. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 20: Một công ty cổ phần thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm:

A. Không thay đổi gì

B. Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần

C. Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần

D. Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số gộp

Câu 21: Một công ty cổ phần thông báo sẽ tiến hành tách cổ phiếu, điều này sẽ làm:

A. Không thay đổi gì

B. Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách

C. Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần

D. Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần

Câu 22: Thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là:

A. Thị trường tiền tệ

B. Thị trường sơ cấp

C. Thị trường thứ cấp

D. Thị trường chính thức

Câu 26: Trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm:

A. Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

B. Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông trong công ty

C. Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

D. Không có câu nào đúng

Câu 27: Trên TTCK hành vi có tiêu cực là:

A. Giao dịch của nhà đầu tư lớn

B. Mua bán nội gián

C. Mua bán lại chính cổ phiếu của công ty niêm yết

D. Mua bán lại cổ phiếu của cổ đông và lãnh đạo các công ty niêm yết

Câu 28: Trong các điều kiện để quản lý doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất:

A. Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý

B. Có Ban giám đốc điều hành tốt

C. Có sản phẩm nổi tiếng

D. Qui mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành

Câu 29: Trong trường hợp nào vốn cổ đông sẽ bị pha loãng:

A. Trả cổ tức bằng chứng khoán

B. Tách cổ phiếu

C. Trái phiếu có thể chuyển đổi được chuyển sang cổ phiếu phổ thông

D. Tất cả các trường hợp trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 29 Câu hỏi
  • Sinh viên