Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 20

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 29 Câu hỏi
  • 109 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 20. Tài liệu bao gồm 29 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Công cụ nào trong số các công cụ dưới đây không phải là công cụ của thị trường tiền tệ: 

A. Tín phiếu kho bạc

B. Công trái địa phương

C. Hối phiếu

D. Trái phiếu phát hành mới

Câu 2: Thị trường tài chính là thị trường huy động vốn:

A. Ngắn hạn

B. Trung hạn

C. Dài hạn

D. Cả ba đáp án trên

Câu 3: Phân loại đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn phụ thuộc vào: 

A. Số lượng tiền đầu tư

B. Khoảng thời gian nhà đầu tư muốn thực hiện đầu tư

C. Khoảng thời gian nhà đầu tư được thực hiện đầu tư

D. Việc đầu tư bằng nội tệ hay ngoại tệ

Câu 4: Nếu một công ty trả cổ tức sẽ ảnh hưởng đến: 

A. Làm giảm thu nhập thuần

B. Vốn cổ đông thấp hơn

C. Làm tăng những khoản nợ

D. Không ảnh hưởng đến tổng tài sản

Câu 5: Bản cáo bạch là:

A. Một bản báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức phát hành

B. Một văn bản chào bán chứng khoán ra công chúng

C. Là một tài liệu trong hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán ra công chúng

D. Cả b và c

Câu 6: RSI giảm và cắt đường O từ trên xuống dưới, đây là tín hiệu để:

A. Mua CP

B. Bán CP

C. Không mua bán gì cả vì TT đang biến động

Câu 7: Người X có mức ngại rủi ro là A = 3 và Y có mức ngại rủi ro A = 5 vậy:

A. X có mức bù rủi ro cao hơn Y

B. Y có mức bù rủi ro cao hơn X

C. Không thể so sánh được.

Câu 9: Một điểm A của 1 chứng khoán nằm phía trên đường thị trường chứng khoán SML thì điểm này biểu thị: 

A. TT đánh giá cao A

B. TT đánh giá thấp A

C. Không thể dùng để biết TT đánh giá như thế nào về A từ thông tin trên

Câu 11: Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động và dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh, người đầu tư đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi suất đầu tư:

A. Mua trái phiếu dài hạn, bán TP ngắn hạn

B. Mua TP ngắn bạn, bán TP dài hanh

C. Không mua bán gì cả vì TT đang phập phù, không ổn định. 

Câu 12: Rủi ro của đầu tư CK là:

A. Sự mất mát tiền của khi đầu tư vào CK

B. Sự không ổn định của tiền lãi đầu tư sau TTCK

C. Không có phương án nào đúng

Câu 20: Mục đích của công tác thanh tra giám sát là:

A. Chỉ I

B. Chỉ I và II

C. Chỉ I, II và III

D. Cả I, II, III và IV

Câu 22: Chức năng của chỉ số là:

A. Chỉ I

B. Chỉ II

C. I, II và III

Câu 23: Chỉ số bình quân DowJones bao gồm:

A. I và II

B. II và III

C. I, II và III

D. II, III và IV

Câu 24: Quy trình giao dịch của Sở GD CK là:

A. I, II, III và IV

B. I, II, IV và III

C. I, III, II và IV

D. I, III, IV và II

Câu 25: Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:

A. Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC, trong đó Sở giao dịch CK / Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng.

B. Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.

C. Cơ chế giao dịch tại thị trường OTC trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó

D. Cả B và C

Câu 28: Tiêu chuẩn bản chất đạo đức nghề nghiệp bao gồm

A. I, II

B. II, III

C. I, II, III

D. Tất cả đáp án trên

Câu 29: Thị trường vốn là thị trường giao dịch.

A. Các công cụ tài chính ngắn hạn

B. Các công cụ tài chính trung và dài hạn

C. Kỳ phiếu

D. Tiền tệ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 29 Câu hỏi
  • Sinh viên