Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án

  • 24/09/2021
  • 504 Câu hỏi
  • 372 Lượt xem

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu ôn tập, Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án. Bộ câu hỏi bao gồm 504 câu hỏi kèm đáp án đi kèm. Hy vọng với tài liệu này, sẽ giúp các bạn củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

24/09/2021

Điểm TB

3.3

Tham gia thi

23 Lần thi