Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 174 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Chủ doanh nghiệp có quyền:

A. Tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

B. Có quyền giảm vốn đầu tư kinh doanh xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký sau khi đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

C. Cả a và b đúng.

D. Cả a và b sai.

Câu 3: Chọn phát biểu sai:

A. Chủ doanh nghiệp có quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

B. Chủ doanh nghiệp có quyền sử dụnglợi nhuận sau khi đã nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật.

C. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

D. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người quản lí, điều hành doanh nghiệp.

Câu 4: Chọn phát câu đúng:

A. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian cho thuê.

B. Người quản lí, điều hành doanh nghiệp là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc tòa án tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

C. A và B đúng.

D. A và B sai.

Câu 5: Đối tượng nào sau đây không phải là hộ kinh doanh:

A. Các gia đình sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp.

B. Các hộ gia đình sản xuất muối.

C. Những người bán hàng rong.

D. Tất cả các đối tượng trên.

Câu 7: Hộ kinh doanh và doanh nghiệp được phân biệt với nhau bởi:

A. Qui mô kinh doanh.

B. Số lượng cơ sở.

C. Số lượng lao động thuê mướn.

D. Cả 3 yếu tố trên.

Câu 11: Luật Doanh nghiệp trước 1999 phân biệt DNTN và hộ kinh doanh bởi:

A. Mức vốn pháp định

B. Tư cách pháp nhân

C. Quy mô

D. Phạm vi chịu trách nhiệm

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất.

B. Hộ kinh doanh không phải đóng thuế.

C. Pháp luật hạn chế quy mô sử dụng lao đông của hộ kinh doanh.

D. Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn.

Câu 14: Theo điều 141 luật doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp tư nhân là do... làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng... của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

A. cá nhân, một phần tài sản

B. tổ chức, toàn bộ tài sản

C. tổ chức, toàn bộ tài sản

D. cá nhân, toàn bộ tài sản

Câu 15: Câu nào sau đây là đúng:

A. DNTN được quyền phát hành bất cứ loại chứng khoán nào

B. Mỗi cá nhân có thể được thành lập nhiều DNTN

C. DNTN không có tư cách pháp nhân

D. Người điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của DNTN nhất thiết phải là chủ của DNTN

Câu 16: Chủ DNTN chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp:

A. Chịu trách nhiệm vô hạn

B. Chịu trách nhiệm hữu hạn

C. Chịu trách nhiệm một phần

D. Không phải chịu trách trách nhiệm

Câu 17: Trong các chủ thể sau đây, chủ thể nào được quyền thành lập DNTN theo quy định tại luật doanh nghiệp 2005:

A. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

B. Sĩ quan, hạ sĩ quan,quân nhân chuyên nghệp

C. Công dân Việt Nam và người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

D. Chỉ có công dân Việt Nam

Câu 19: Chủ DNTN có thể trở thành:

A. Chủ của một DNTN khác

B. Giám đốc của công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

C. Chủ tịch HDQT của của công ty cổ phần

D. Thành viên hợp danh công ty hợp danh

Câu 20: Chủ DNTN có các quyền nào sau đây:

A. Tuyển dụng, thuê và sử dụng

B. Kinh doanh xuất nhập theo yêu cầu kinh doanh

C. Chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản của doanh nghiệp

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 21: Khi chủ DNTN muốn giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng kí thì đăng kí với cơ quan nào sau đây:

A. Sở kế hoạch và đầu tư

B. Cơ quan đăng kí kinh doanh

C. Phòng công chứng

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 22: Chọn câu sai:

A. Chủ DNTN không có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

B. Chủ DNTN phải chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện khi bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Trừ trường hợp thỏa thuận khác.

C. Chủ DNTN là nguyên đơn,bị đơn hoặc người có quyền lợi ,nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

D. Người mua doanh nghiệp tư nhân thì phải đăng kí kinh doanh lại theo quy định của pháp luật.

Câu 24: Các hoạt động nào sau đây không bị cấm khi DNTN có quyết định giải thể:

A. Bán doanh nghiệp cho người khác

B. Cho thuê doanh nghiệp

C. Huy động vốn

D. A, B, C đều sai

Câu 25: Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì loại hình đăng ký kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân:

A. Công ty TNHH 1 thành viên

B. Công ty cổ phần

C. Doanh nghiệp tư nhân

D. Hộ kinh doanh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên