Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 4 Câu hỏi
  • 49 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 8. Tài liệu bao gồm 4 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm trọng tài thương mại:

A. Bộ kế hoạch đầu tư 

B. Bộ tư pháp 

C. Bộ công thương 

D. ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Câu 2: Mỗi trung tâm trọng tài thương mai phải có ít nhất bao nhiêu trọng tài viên là sáng lập viên:

A. 5 trọng tài viên 

B. 3 trọng tài viên 

C. 7 trọng tài viên

D. 10 trọng tài viên

Câu 3: Thời hạn chuyển đổi các Công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005 là:

A. 2 năm kể từ ngày 01.07.2006 

B. 3 năm kể từ ngày 01.07.2006 

C. 04 năm kể từ ngày 01.07.2006 

D. 5 năm kể từ ngày 01.07.2006 

Câu 4: Điều kiện cơ bản của một doanh nghiệp để chào bán trái phiếu ra công chúng là:

A. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ năm tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán 

B. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán 

C. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán 

D. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ hai mươi tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 4 Câu hỏi
  • Sinh viên