Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 103 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân:

A. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp 1 chủ

B. Doanh nghiệp tư nhân kô có tư cách pháp nhân

C. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân:

A. Sĩ quan, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân VN

B. Cá nhân người nước ngoài

C. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước

D. Người đang chấp hành hình phạt tù

Câu 4: Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh:

A. Phải có logo của doanh nghiệp

B. Tên doanh nghiệp tư nhân phải viết được bằng tiếng Việt

C. Không được đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

D. Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch

Câu 6: Doanh nghiệp tư nhân không có quyền:

A. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

B. Phát hành chứng khoán

C. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định

D. Tất cả các quyền trên

Câu 7: Đặc điểm hộ kinh doanh:

A. Do một cá nhân là công dân VN, 1 nhóm người, 1 hộ gia đình làm chủ

B. Không có con dấu

C. Sử dụng không quá mười lao động

D. Tất cả những đặc điểm trên

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm hữu hạn trong hoạt động kinh doanh

B. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp

C. Hộ kinh doanh thường tồn tại với quy mô nhỏ

D. Tất cả các phát biểu trên

Câu 9: Những người nào không được đăng ký hộ kinh doanh:

A. Người chưa thành niên

B. Người đang chấp hành hình phạt tù

C. Người bị tước quyền hành nghề

D. Tất cả những người trên

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã được đăng ký trong phạm vi tỉnh

B. Tên riêng hộ kinh doanh không bắt buộc phải viết bằng tiếng Việt

C. Tên riêng hộ kinh doanh phải phát âm được

D. Tên riêng hộ kinh doanh không được kèm theo chữ số và ký hiệu

Câu 14: Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm để đăng ký kinh doanh?

A. Đăng ký hộ khẩu thường trú

B. Địa điểm thường xuyên kinh doanh

C. Địa điểm thu mua giao dịch

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Cá nhân có thể đăng ký kinh doanh (làm chủ doanh nghiệp) hiện nay là:

A. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi

B. Công dân Việt nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

C. Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trừ một số trường hợp do pháp luật quy định

D. Cả A, B, C

Câu 19: Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

A. Không được đặt trước tên tiếng Việt trong cùng một bảng hiệu (nếu doanh nghiệp đó muốn để cùng lúc 2 tên)

B. Có thể được dịch từ tên tiếng Việt sang

C. In hoặc viết cùng khổ chữ với tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp đó hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp đó phát hành

D. A, B, C đều sai

Câu 23: Những ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

A. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự

B. Công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam

C. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm thành lập doanh nghiệp

D. Cả A và B

Câu 24: Chọn phát biểu đúng:

A. Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập có thể đặt trùng tên với doanh nghiệp khác.

B. Có thể sử dụng tên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội mà không cần có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị tổ chức đó.

C. Cả A và B đúng.

D. Cả A và B sai.

Câu 25: Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bị thua lỗ kéo dài thì có thể:

A. Giải thể doanh nghiệp.

B. Xin phá sản.

C. Cả a và b đúng.

D. Cả a và b sai.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên