Câu hỏi: Ủy ban kiểm tra TW Đảng có nhiệm vụ:

76 Lượt xem
30/08/2021
3.1 10 Đánh giá

A. Kiểm tra tài chính Đảng viên

B. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Đảng viên

C. Kiểm tra việc thi hành điều lệ Đảng

D. Kiểm tra tư cách Đảng viên là cán bộ cao cấp

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của: 

A. Chính phủ

B. Thủ tướng chính phủ

C. Quốc hội

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 3: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá giá công là: 

A. Giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công

B. Giá tính thuế của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng

C. Giá tính thuế của sản phẩm tương đương tại cùng thời điểm bán hàng

D. Hoặc a, hoặc b, hoặc c 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Quyết định bầu thủ tướng chính phủ, tổng kiểm toán nhà nước là nhiệm vụ của: 

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Kỳ tính thuế tháng 8/2009, Công ty Thương mại Phương Đông có số liệu:

A. 600.000.000 đồng

B. 110.000.000 đồng 

C. 350.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm