Câu hỏi: Công ty N có doanh thu bán thiết bị y tế chưa bao gồm thuế GTGT trong tháng 5/2009 là 1.000.000.000 đồng

65 Lượt xem
30/08/2021
3.2 10 Đánh giá

A. 3.000.000 đồng

B. 5.000.000 đồng

C. 7.000.000 đồng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:

A. Hiệu quả

B. Công khai, minh bạch

C. Tập trung dân chủ

D. Pháp chế 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2:  Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí: 

A. A.Là trung tâm của hệ thống chính trị

B. Là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị

C. Là tổ chức chính trị - xã hội

D. Có vai trò lãnh đạo

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty Thương mại AMB có số liệu sau:

A. 400.000.000 đồng

B. 370.000.000 đồng

C. 430.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Đảng CSVN là: 

A. Tổ chức chính trị

B. Tổ chức chính trị- xã hội

C. Cơ quan nhà nước

D. Tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Căn cứ tính thuế TTĐB là gì?

A. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ đó

B.  Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

C. Thuế suất thuế TTĐB

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm