Câu hỏi: Thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương là của: 

67 Lượt xem
30/08/2021
3.5 6 Đánh giá

A. HĐND tỉnh

B. HĐND huyện

C. HĐND xã

D. UBND tỉnh

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:

A. 5 năm 4 lần

B. 5 năm 1 lần

C. 5 năm 2 lần

D. 5 năm3 lần

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty Thương mại AMB có số liệu sau:

A. 400.000.000 đồng

B. 370.000.000 đồng

C. 430.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam: 

A. Đảng lãnh đạo

B. Tập trung dân chủ

C. Công khai, minh bạch

D. Quyền lực nhà nước là thống nhất

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm