Câu hỏi: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước có: 

68 Lượt xem
30/08/2021
3.2 6 Đánh giá

A. Thẩm quyền riêng

B. Thẩm quyền chung

C. Vừa có thẩm quyền riêng, vừa có thẩm quyền chung

D. Là cơ quan của nhà nước 

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Quyết định bầu thủ tướng chính phủ, tổng kiểm toán nhà nước là nhiệm vụ của: 

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Hình thức sở hữu nguồn tài chính, quỹ tiền tệ trong tài chính công: 

A. Sở hữu nhà nước

B. Sở hữu toàn dân

C. Sở hữu chung

D. Sở hữu hỗn hợp

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Đảng CSVN là: 

A. Tổ chức chính trị

B. Tổ chức chính trị- xã hội

C. Cơ quan nhà nước

D. Tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Kỳ tính thuế tháng 6/2009. Công ty Xây dựng Thăng Tiến có số liệu sau:

A. 100.000.000 đồng

B. 700.000.000 đồng

C. Cả 2 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm