Câu hỏi: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính thuế là 5.000.000.000 đồng. Trong đó:

68 Lượt xem
30/08/2021
3.7 9 Đánh giá

A. 425.000.000 đồng

B. 450.000.000 đồng

C. 475.000.000 đồng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý 

A. Các loại thuế

B. Các khoản thu khác thuộc NSNN

C. Các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

D. Phương án a và c 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Căn cứ tính thuế TTĐB là gì?

A. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ đó

B.  Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

C. Thuế suất thuế TTĐB

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Đảng CSVN là: 

A. Tổ chức chính trị

B. Tổ chức chính trị- xã hội

C. Cơ quan nhà nước

D. Tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:

A. 5 năm 4 lần

B. 5 năm 1 lần

C. 5 năm 2 lần

D. 5 năm3 lần

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Quyết định bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước là nhiệm vụ của:

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm