Câu hỏi: Hình thức sở hữu nguồn tài chính, quỹ tiền tệ trong tài chính công: 

62 Lượt xem
30/08/2021
3.3 6 Đánh giá

A. Sở hữu nhà nước

B. Sở hữu toàn dân

C. Sở hữu chung

D. Sở hữu hỗn hợp

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước có: 

A. Thẩm quyền riêng

B. Thẩm quyền chung

C. Vừa có thẩm quyền riêng, vừa có thẩm quyền chung

D. Là cơ quan của nhà nước 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá giá công là: 

A. Giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công

B. Giá tính thuế của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng

C. Giá tính thuế của sản phẩm tương đương tại cùng thời điểm bán hàng

D. Hoặc a, hoặc b, hoặc c 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:

A. 5 năm 4 lần

B. 5 năm 1 lần

C. 5 năm 2 lần

D. 5 năm3 lần

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Quyết định chiến tranh, hòa bình, đại xá là nhiệm vụ của: 

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Quyết định bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước là nhiệm vụ của:

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm