Câu hỏi: Căn cứ tính thuế TTĐB là gì?

99 Lượt xem
30/08/2021
3.4 10 Đánh giá

A. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ đó

B.  Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

C. Thuế suất thuế TTĐB

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá giá công là: 

A. Giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công

B. Giá tính thuế của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng

C. Giá tính thuế của sản phẩm tương đương tại cùng thời điểm bán hàng

D. Hoặc a, hoặc b, hoặc c 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:

A. Hiệu quả

B. Công khai, minh bạch

C. Tập trung dân chủ

D. Pháp chế 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của: 

A. Chính phủ

B. Thủ tướng chính phủ

C. Quốc hội

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam: 

A. Đảng lãnh đạo

B. Tập trung dân chủ

C. Công khai, minh bạch

D. Quyền lực nhà nước là thống nhất

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:

A. 5 năm 4 lần

B. 5 năm 1 lần

C. 5 năm 2 lần

D. 5 năm3 lần

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm