Câu hỏi: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:

59 Lượt xem
30/08/2021
3.8 9 Đánh giá

A. 5 năm 4 lần

B. 5 năm 1 lần

C. 5 năm 2 lần

D. 5 năm3 lần

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của: 

A. Chính phủ

B. Thủ tướng chính phủ

C. Quốc hội

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Giá tính thuế TTĐB của hàng hoá sản xuất trong nước là:

A. Giá bán của cơ sở sản xuất

B. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT

C. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và TTĐB

D. Không câu trả lời nào trên là đúng

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Quyết định bầu thủ tướng chính phủ, tổng kiểm toán nhà nước là nhiệm vụ của: 

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý 

A. Các loại thuế

B. Các khoản thu khác thuộc NSNN

C. Các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

D. Phương án a và c 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm