Câu hỏi: Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế GTGT theo tháng nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa XK phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ:

49 Lượt xem
30/08/2021
3.6 10 Đánh giá

A. 300.000.000 đồng trở lên

B. 200.000.000 đồng trở lên

C. 250.000.000 đồng trở lên

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm được quy định trong văn bản đó nhưng:

A. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua ký ban hành

B. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua

C. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

D. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua ký ban hành đối với văn bản do TW ban hành

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty Thương mại AMB có số liệu sau:

A. 400.000.000 đồng

B. 370.000.000 đồng

C. 430.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Kỳ tính thuế tháng 6/2009. Công ty Xây dựng Thăng Tiến có số liệu sau:

A. 100.000.000 đồng

B. 700.000.000 đồng

C. Cả 2 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:

A. 5 năm 4 lần

B. 5 năm 1 lần

C. 5 năm 2 lần

D. 5 năm3 lần

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm