Câu hỏi: Quyết định bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước là nhiệm vụ của:

65 Lượt xem
30/08/2021
3.6 7 Đánh giá

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chủ tịch nước 

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm được quy định trong văn bản đó nhưng:

A. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua ký ban hành

B. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua

C. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

D. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua ký ban hành đối với văn bản do TW ban hành

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3:  Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí: 

A. A.Là trung tâm của hệ thống chính trị

B. Là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị

C. Là tổ chức chính trị - xã hội

D. Có vai trò lãnh đạo

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Kỳ tính thuế tháng 8/2009, Công ty Thương mại Phương Đông có số liệu:

A. 600.000.000 đồng

B. 110.000.000 đồng 

C. 350.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm