Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 277 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 8: Trong MS Excel, với cú pháp hàm VLOOKUP(x,bảng dò tìm, n, [0/1]) , giá trị n có ý nghĩa là gì?

A. Số thứ tự hàng cần trả về giá trị trong bảng dò tìm nếu tìm thấy giá trị x

B. Có thể nhập bất kỳ giá trị nào

C. Số thứ tự cột cần trả về giá trị trong bảng dò tìm nếu tìm thấy giá trị x

D. Không có ý nghĩa, có thể không nhập

Câu 9: Trong MS Excel, với cú pháp hàm HLOOKUP(x,bảng dò tìm, n, [0/1]), giá trị x có ý nghĩa là gì?

A. Giá trị cần dò tìm

B. Số dòng trả về giá trị tìm thấy

C. Giá trị trả về từ bảng dò tìm

D. Số cột trả về giá trị khi tìm thấy

Câu 10: Trong MS Excel, tại sao biểu đồ lại đem lại nhiều cách mô tả dữ liệu hơn so với một bảng?

A. Nhiều dữ liệu có thể xuất hiện trên biểu đồ so với bảng

B. Một biểu đồ có nhiều màu sắc hơn

C. Biểu đồ có thể được in trên một tờ giấy lớn hơn so với một bảng

D. Một biểu đồ minh họa xu hướng hay biến thiên dữ liệu rõ ràng hơn

Câu 12: Hãy chọn phương án đúng và đầy đủ của các cách hiển thị (view) bài thuyết trình trong MS PowerPoint?

A. Normal, Slide Sorter, Slide Show, Note Page

B. Normal, Slide Sorter, Slide Show

C. Normal, Slide Sorter, Note Page

D. Normal, Slide Show, Note Page

Câu 18: Trong MS PowerPoint 2010, làm thế nào để thoát khỏi chế độ Reading View?

A. Menu File, chọn Exit

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

C. Nhấn Close Reading, nút View

D. Nhấn phím Escape (Esc) trên bàn phím của bạn

Câu 19: Trong MS PowerPoint 2010, để thay đổi mẫu thiết kế slide (slide design), ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Design - Themes - Mẫu thiết kế

B. Design - Slide Design - Mẫu thiết kế

C. Home - Themes - Mẫu thiết kế

D. Home - Slide Design - Mẫu thiết kế

Câu 20: Trong MS PowerPoint, slide chủ (Slide Master) được sử dụng nhằm mục đích gì?

A. Tạo phiên trình diễn với các hiệu ứng xuất hiện, thoát, di chuyển cho các đối tượng

B. Quản lý các slide còn lại có trong phiên trình diễn

C. Thêm một đối tượng hay thống nhất định dạng chung đối tượng cho tất cả các slide

D. Tạo những định dạng khác biệt với các slide còn lại trong phiên trình diễn

Câu 21: Trong MS PowerPoint 2010, để mở một slide chủ (Slide Master), ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A. View - Show Master

B. View - View Master

C. View - Slide Master

D. View - Master Views

Câu 22: Trong MS PowerPoint, bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + M nhằm mục đích gì?

A. Đóng một bài trình diễn

B. Chèn thêm một slide vào bài trình diễn hiện hành

C. Tạo một bài trình diễn mới

D. Lưu bài trình diễn hiện hành

Câu 23: Trong MS PowerPoint 2010, để chèn thêm slide từ tệp thuyết trình khác, ta thực hiện nhóm lệnh nào sau đây?

A. Home - New Slide - Reuse Slides …

B. Insert - New Slide - Reuse Slides …

C. Home - New Slide - Slides from file ...

D. Insert - Insert Slies from Files ...

Câu 24: Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?

A. 10.16.200.300

B. 192.168.10.132

C. 400.20.1.255

D. 172.193.2.3.0

Câu 25: Địa chỉ IP được chia thành bao nhiêu phần, ngăn cách các phần bằng ký tự gì?

A. 4 phần, ngăn cách bằng dấu “,”

B. 5 phần, ngăn cách bằng dấu “,”

C. 4 phần, ngăn cách bằng dấu “.”

D. 5 phần, ngăn cách bằng dấu “.”

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm