Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 336 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Viên chức không giữ chức vụ quản lý được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đạt được một trong những tiêu chí nào sau đây? (Điều 25, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ban hành ngày 09/6/2015)

A. Hoàn thành 100% công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả

B. Hoàn thành 70% công việc, hạn chế về chất lượng

C. Hoàn thành dưới 70% công việc, hạn chế về hiệu quả

D. Hoàn thành 80% công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả

Câu 2: Một trong những mục đích xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nhằm:

A. Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn

B. Bảo vệ cảnh quan cơ sở giáo dục

C. Bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường

D. Tuân thủ các quy định của chuyên môn

Câu 3: Một trong những phẩm chất chính trị của nhà giáo được quy định tại Điểu 3 (Quy định về đạo đức nhà giáo) là.

A. Luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao

B. Đạt chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn

C. Đóng góp các loại quỹ do địa phương phát động

D. Có ý thức kỹ luật, chấp hành sự phân công của tổ chức

Câu 4: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, giáo viên cơ sỏ giáo dục phổ thông đạt phẩm chất đạo đức nhà giáo ở mức tốt khi được đánh giá là:

A. Chưa chấp hành nội quy cơ quan

B. Tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo

C. Tham gia các hoạt động giáo dục chưa tích cực

D. Thực hiện chưa tốt các quy định về đạo đức nhà giáo

Câu 6: Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của:

A. Sinh viên trường Đại học

B. Học sinh trong từng trường học

C. Viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.

D. Công nhân trong nhà máy

Câu 7: Đối tượng áp dụng trong Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức là ai?

A. Cán bộ, công chức, viên chức

B. Chủ doanh nghiệp tư nhân

C. Công nhân, nông dân, tri thức

D. Học sinh, sinh viên, học viên

Câu 8: Hành vi nào sau đây giáo viên Tiểu học không được làm?

A. Trang phục giáo viên chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm

B. Uống rượu bia khi tham gia các hoạt động của nhà trường

C. Ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải chuẩn mực

D. Chia sẻ và giúp đỡ học sinh trong quá trình giáo dục

Câu 11: Hành vi nào sau đây của giáo viên không bị cấm?

A. Bỏ giờ, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục

B. Bảo vệ danh dự, nhân phẩm của người học

C. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập của học sinh

D. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

Câu 12: Theo thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 một trong những quy tắc ứng xử của giáo viên đối với người học là:

A. Né tránh trách nhiệm cá nhân

B. Không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại

C. Gây khó khăn, phiền hà

D. Gây mất đoàn kết vụ lợi

Câu 14: Luật giáo dục 2005 quy định ngày nhà giáo Việt Nam là?

A. 26 tháng 3

B. 20 tháng 11

C. 20 tháng 10

D. 22 tháng 12

Câu 18: Tổng phụ trách đội có nhiệm vụ nào sau đây? (Điều 22, Điều lệ Trường Tiểu học)

A. Tổ chức, quản lý các hoạt động của Hội chữ thập đỏ

B. Tổ chức, quản lý các hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

C. Tổ chức, quản lý các hoạt động tổ chức của Công Đoàn

D. Tổ chức, quản lý các hoạt động của Đọi thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Câu 20: Yêu cầu đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông phải đảm bảo yếu tố nào sau đây?

A. Tự do theo quan điểm của bản thân người được đánh giá

B. Khách quan, toàn diện, công bằng, dân chủ

C. Đánh giá theo thâm niên của người được đánh giá

D. Theo ý kiến chủ quan của cấp trên

Câu 21: Theo điểm mới của Điều 51 Luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009, cơ quan nào cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

C. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

D. Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Câu 22: Một trong những lối sống tác phong nhà giáo được quy định tại Điều 5 (Quy định về đạo đức nhà giáo) là?

A. Trang phục lòe loẹt, phản cảm

B. Xây dựng gia đình văn hóa, yêu thương quý trọng lẫn nhau

C. Lý tưởng mờ nhạt, thờ ơ trong công việc

D. Không dám đấu tranh cho những hành vi trái pháp luật

Câu 30: Luật viên chức gồm bao nhiêu chương bao nhiêu điều?

A. 7 chương 72 điều

B. 8 chương 82 điều

C. 6 chương 62 điều

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm