Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 13

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 153 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học áp dụng cho:

A. Các trường THPT và trường mầm non

B. Các trường THCS và trường tiểu học

C. Các trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, tổ chức và cá nhân có liên quan

Câu 4: Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ:

A. Ngày 15 tháng 11 năm 2010

B. Ngày 01 tháng 01 năm 2012

C. Ngày 01 tháng 01 năm 2011

Câu 5: Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng, do:

A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số

B. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ

C. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ

Câu 7: Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?

A. Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp

B. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt

C. Cả 02 phương án trên đều đúng

Câu 8: Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là?

A. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức

B. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức

C. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

Câu 9: Theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS?

A. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

C. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm

Câu 10: Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức?

A. Bồi dưỡng theo ngạch, bậc

B. Bồi dưỡng theo theo chu kỳ

C. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Câu 11: Luật Viên chức quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp nào sau đây?

A. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục

B. Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

C. Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục

Câu 13: Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức?

A. Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó

B. Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có trình độ đại học

C. Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Câu 16: Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyền là?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 19: Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì?

A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

B. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa

C. Mở rộng qui mô giáo dục..

Câu 20: Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì giáo viên không được thực hiện công việc nào sau đây:

A. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

B. Tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

C. Trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường

Câu 25: Luật Viên Chức quy định: chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu?

A. Từ 6 tháng đến 24 tháng

B. Từ 3 tháng đến 12 tháng

C. Từ 6 tháng đến 12 tháng

Câu 27: Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

A. Hiệu lực thi hành từ 01/12/2005

B. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

C. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2005

Câu 28: Theo Luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là?

A. Không ngừng học tập, rèn luyên để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học

B. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

C. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục

Câu 30: Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyền là?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước  

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm