Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 116 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về công việc được thực hiện bằng việc in từ bản gốc văn bản điện tử ra giấy là?

A. Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản

B. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử

C. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Sao lục gồm?

A. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử

B. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử

C. Sao lục từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, sao lục từ văn bản điện tử sang văn bản giấy

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày Họ tên của người ký loại chữ; cỡ chữ; kiểu chữ nào?

A. In hoa; cỡ 12-13; đứng, đậm

B. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm

C. In hoa; cỡ 13-14; đứng, đậm

D. In thường; cỡ 12- 13; đứng, đậm

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Trích sao gồm:

A. Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy

B. Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy

C. Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy

D. Không có phương án nào đúng

Câu 10: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày từ CHỦ TỊCH loại chữ; cỡ chữ; kiểu chữ nào?

A. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm

B. In hoa; cỡ 12-13; đứng, đậm

C. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm

D. In hoa; cỡ 13-14; đứng, đậm

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao có giá trị pháp lý như thế nào?

A. Bản sao y có giá trị pháp lý như bản chính còn bản sao lục và bản trích sao có giá trị giao dịch dân sự

B. Bản sao y có giá trị pháp lý như bản chính, còn bản sao lục và bản trích sao có giá trị tham khảo

C. Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao có giá trị pháp lý như bản chính

D. Không có phương án nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm