Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 40

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 40

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 110 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 40. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 5: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân?

A. Bảy mươi lăm đại biểu

B. Tám mươi đại biểu

C. Tám mươi lăm đại biểu

D. Chín mươi lăm đại biểu

Câu 6: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, gồm:

A. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 7: Theo Luật Phòng, chống tham những số 36/2018/QH14, Nội dung xác minh tài sản, thu nhập bao gồm gì?

A. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai

B. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thê

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 9: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14,Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu xác minh đối với ai?

A. Người dự kiến được bầu tại đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

B. Người dự kiến được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

C. Người dự kiến được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp

D. Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp

Câu 10: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xác định phương án sai?

A. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. (1)

B. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều sai

D. Phương án (1) và (2) đều đúng

Câu 12: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thành lập có các ban nào?

A. Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách.

B. Ban đô thị.

C. Ban văn hóa - xã hội.

D. Tất cả các phương án đều đúng.

Câu 13: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương do Cơ quan nào quyết định?

A. Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

B. Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

C. Quốc hội

D. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Câu 16: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về Cấp chính quyền địa phương ở quận gồm có?

A. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội (1)

B. Hội đồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân quận (2)

C. Phương án (1) và (2) đều sai

D. Phương án (1) và (2) đều đúng

Câu 18: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân quận gồm:

A. Một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Các uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân quận

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 19: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Hội đồng bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử hoặc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu xác minh đối với ai?

A. Người dự kiến được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

B. Người dự kiến được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp

C. Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp

D. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Câu 23: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu xác minh đối với ai?

A. Người dự kiến được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

B. Người dự kiến được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp

C. Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp

D. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Câu 26: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu xác minh đối ai?

A. Người dự kiến được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

B. Người dự kiến được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp

C. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

D. Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 29: Theo Luật Phòng, chống tham những số 36/2018/QH14, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu xác minh đối ai?

A. Người dự kiến được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp

B. Người dự kiến được bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp

C. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

D. Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm