Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 8 Câu hỏi
  • 300 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 8 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục I phụ lục I. Số trang văn bản được sử dụng trong văn bản hành chính nào sau đây:

A. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Việt, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất

B. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Việt, cỡ chữ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất 

C. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất

D. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất

Câu 5: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục I phụ lục I. Khổ giấy trình văn bản hành chính là?

A. Khổ giấy: Khổ C4 (229 mm x 324 mm)

B. Khổ giấy: Khổ B4 (250 mm x 297 mm)

C. Khổ giấy: Khổ A3 (297 mm x 420 mm)

D. Khổ giấy: Khổ A4 (210 mm x 297 mm)

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục I. phụ lục I. Khổ giấy A4 trình văn bản hành chính theo bộ mã ký tự nào ở phương án nào sau đây?

A. Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2000

B. Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6809:2020

C. Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2020

D. Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 8 Câu hỏi
  • Người đi làm