Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 38

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 38

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 99 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 38. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu xác minh đối với ai?

A. Người dự kiến được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp 

B. Người dự kiến được bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp

C. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

D. Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 2: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, gồm:

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

C. Các uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác minh đối với ai?

A. Người dự kiến được bổ nhiệm Thứ trưởng và chức vụ tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

B. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

C. Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chủ tịch nước yêu cầu xác minh đối với ai?

A. Người dự kiến được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

B. Người dự kiến được bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

C. Người dự kiến được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xác minh đối với ai?

A. Người dự kiến được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bầu, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm, người dự kiến được bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

B. Người dự kiến được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

C. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

D. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu 17: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một trong các căn cứ nào sau đây?

A. Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

B. Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc

C. Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 27: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân phường gồm?

A. Một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

C. Các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 28: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xác định phương án sai?

A. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động kiêm nhiệm

B. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân phường quyết định

C. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân phường hoạt động kiêm nhiệm

D. Không có phương án nào sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm