Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 34

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 34

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 75 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 34. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm các nội dung nào sau đây?

A. Đánh giá tình hình tham nhũng

B. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng và các nội dung khác trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng

C. Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng và phương hướng, giải pháp, kiến nghị

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về nội dung gì?

A. Thông tin về tổ chức, hoạt động

B. Thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật

C. Thông tin về tài chính

D. Thông tin về nhân sự 

Câu 17: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Các hành vi bị nghiêm cấm?

A. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng

B. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác

C. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 19: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan nào giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng?

A. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

B.  Quốc hội

C.  Ủy ban Thường vụ Quốc hội

D.  Chính phủ

Câu 22: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Công dân có quyền gì liên quan đến hành vi tham nhũng?

A. phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin

B. phát hiện, phản ánh

C. Tố cáo, tố giác

D. Báo tin

Câu 25: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào sau đây trong phòng, chống tham nhũng?

A. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng

C. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham những

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 28: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm hành vi nào sau đây?

A. Tham ô tài sản 

B. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi 

C. Nhận hối lộ

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 29: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm hành vi nào sau đây?

A. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

B. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm