Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 33

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 33

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 83 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 33. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật” là nhiệm vụ và quyền hạn của?

A. Chính phủ

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

D. Thủ tướng chính phủ

Câu 19: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ và cơ quan nào xây dựng quy chế phối hợp công tác.

A. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (1)

B. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều sai

D. Phương án (1) và (2) đều đúng

Câu 24: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ thường xuyên thông báo cho cơ quan nào về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của Chính phủ liên quan đến nhiều tầng lớp Nhân dân?

A. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (1)

B. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều đúng

D. Phương án (1) và (2) đều sai

Câu 25: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cơ quan nào.

A. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (1)

B. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều đúng

D. Phương án (1) và (2) đều sai

Câu 27: Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; hình thức kỷ luật "Cách chức” áp dụng đối với đối với đối tượng nào?

A. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

D. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu 28: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về Chính phủ phối hợp với cơ quan nào trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

A. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (1)

B. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều đúng

D. Phương án (1) và (2) đều sai

Câu 29: Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; hình thức kỷ luật "Giáng chức” áp dụng đối với đối tượng nào?

A. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

D. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm