Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 13

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 222 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Quy chế” là văn bản?

A. Văn bản chuyên ngành

B. Văn bản quy phạm pháp luật

C. Văn bản hành chính

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Tờ trình” là văn bản?

A. Văn bản hành chính cá biệt

B. Văn bản quy phạm pháp luật

C. Văn bản hành chính

D. Văn bản chuyên ngành

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Đề án” là văn bản?

A. Văn bản quy phạm pháp luật

B. Văn bản hành chính cá biệt

C. Văn bản hành chính

D. Văn bản chuyên ngành

Câu 13: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Dự án” là văn bản?

A. Văn bản hành chính

B. Văn bản chuyên ngành

C. Văn bản hành chính cá biệt

D. Văn bản quy phạm pháp luật

Câu 14: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể?

A. Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 24 Tiểu mục 1 Mục 1 Chương III của Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14

B. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 24 Tiểu mục 1 Mục 1 Chương III của Nghị Quyết số 351/2017/UBTVQH14

C. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Tiểu mục 1 Mục 1 Chương III của Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH 14

D. Theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 24 Tiểu mục 1 Mục 1 Chương III của Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH 14

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Nghị quyết” là văn bản?

A. Văn bản hành chính cá biệt

B. Văn bản chuyên ngành

C. Văn bản hành chính

D. Văn bản quy phạm pháp luật

Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Quyết định” là văn bản?

A. Văn bản hành chính cá biệt

B. Văn bản chuyên ngành

C. Văn bản hành chính

D. Văn bản quy phạm pháp luật

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể?

A. Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ luật Hình sự

B. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ Luật Hình sự

C. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ luật Hình sự

D. Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ Luật Hình sự

Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về Văn bản nào sau đây không phải là văn bản hành chính?

A. Bản cam kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ

B. Chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận

C. Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 29: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục IV phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa Tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam?

A. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

C. Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

D. Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm