Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 12

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 79 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục IV phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa Tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam

A. Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng

B. Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng Chống tham nhũng

C. Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống Tham nhũng

D. Ban Chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống tham nhũng

Câu 13: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính?

A. Nội dung văn bản. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền. Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức

B. Địa danh và thời gian ban hành văn bản. Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

C. Quốc hiệu và Tiêu ngữ. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. Số, ký hiệu của văn bản

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về ngoài các thành phần chính của thể thức văn bản hành chính thì còn có thành phần khác gồm:

A. Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành.

B. Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

C. Phụ lục. Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành.

D. Tất cả các phương án đều đúng.

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm:

A. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức

B. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản

C. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Đơn vị hoặc cá nhân được giao chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện các công việc:

A. Xác định tên loại, nội dung và độ mật, mức độ khẩn của văn bản cần soạn thảo; thu thập, xử lý thông tin có liên quan. (1)

B. Soạn thảo văn bản đúng hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày. (2)

C. Đối với văn bản điện tử, cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản ngoài việc thực hiện các nội dung ở (1) và (2) phải chuyển bản thảo văn bản, tài liệu kèm theo (nếu có) vào Hệ thống và cập nhật các thông tin cần thiết

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Duyệt bản thảo văn bản?

A. Bản thảo văn bản phải do người có thẩm quyền ký văn bản duyệt. (1)

B. Trường hợp bản thảo văn bản đã được phê duyệt nhưng cần sửa chữa, bổ sung thì phải trình người có thẩm quyền ký xem xét, quyết định. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều sai

D. Phương án (1) và (2) đều đúng

Câu 24: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Bản thảo văn bản do ai là người duyệt?

A. Người có thẩm quyền ký văn bản. (a)

B. Cấp phó của người có thẩm quyền ký văn bản. (b)

C. Cả phương án (a) và (b)

D. Không có phương án nào đúng

Câu 29: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành:

A. Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

B. Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về nội dung văn bản

C. Phương án (1) và (2) đều đúng

D. Phương án (1) và (2) đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm