Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 21

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 238 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:

A. Chương I – có 4 điều

B. Chương II – có 6 điều

C. Chương III – có 5 điều

D. Chương IV – có 2 điều

Câu 2: Các tính chất của tổ chức Đội là:

A. Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục

B. Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản

C. Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản

D. Tính giáo dục, tính chính trị

Câu 3: Có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu nguyên tắc của Đội TNTP Hồ Chí Minh?

A. 3 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc

B. 3 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc

C. 2 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc

D. 2 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc

Câu 4: Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:

A. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy

B. Tuân theo điều lệ Đội

C. Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Cả 3 đều đúng

Câu 5: Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

A. Từ 6 – 14 tuổi

B. Từ 8 – 14 tuổi

C. Từ 9 – 15 tuổi

D. Từ 9 – 14 tuổi

Câu 7: Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội?

A. 2 đội viên

B. 3 đội viên

C. 4 đội viên

D. 5 đội viên

Câu 9: Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là:

A. Một học kỳ

B. Một năm

C. Một năm học

D. Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở

Câu 10: Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

A. Phân đội và chi đội

B. Chi đội và liên đội

C. Phân đội, chi đội và liên đội

D. Sao nhi đồng

Câu 11: Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm:

A. Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội

B. Cờ Đội, huy hiệu măng non, cấp hiệu chỉ huy đội, phòng truyền thống, khăn quàng Đỏ

C. Khẩu hiệu Đội, huy hiệu măng non, phòng đội, phòng truyền thống, Đội ca

D. Chào Đội, trống Đội, phòng truyền thống, phòng Đội, đồng phục đội viên, khẩu hiệu Đội

Câu 12: Hình thức kỷ luật của Đội TNTP là:

A. Phê bình, cảnh cáo, khiển trách

B. Kiểm điểm, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách đội viên

C. Khiển trách, cảnh cáo, cấm đeo khăn quàng

D. Phê bình, khiển trách, xoá tên trong danh sách Đội viên

Câu 13: Một bộ trống Đội có ít nhất:

A. Một trống cái, hai trống con

B. Một trống cái, ba trống con

C. Một trống cái, bốn trống con

D. Một trống cái, năm trống con

Câu 14: Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:

A. Hồng nhi Đội

B. Hội Nhi đồng Cứu quốc

C. Đội Thiếu nhi Tháng Tám

D. Đội Thiếu niên Tiền phong

Câu 16: Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai?

A. Nông Văn Thàn

B. Nông Văn Dền

C. Lý Thị Nị

D. Lý Thị Xậu

Câu 17: Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý:

A. Huân chương Sao Vàng

B. Huân chương Độc lập hạng Nhất

C. Huân chương Hồ Chí Minh

D. Huân chương Chiến Công hạng Nhất

Câu 18: Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì?

A. 1959; “Hợp tác xã Măng non”

B. 1858; “Vì Miền Nam ruột thịt”

C. 1958: “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong”

D. 1976; “Đoàn tàu Thống nhất”

Câu 20: Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là:

A. Giúp các em trở thành đội viên tốt

B. Trở thành cháu ngoan Bác Hồ

C. Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 22: Việc thành lập các chi đội, liên đội do ai quyết định?

A. Hội đồng Đội cùng cấp

B. Cấp bộ Đoàn cùng cấp

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 23: Nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội được gọi là:

A. Phòng truyền thống

B. Phòng Đội

C. Phòng truyền thống, phòng Đội

D. Phòng Đội, phòng sinh hoạt

Câu 24: Các nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm:

A. Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành, đại hội Đội

B. Chào cờ, diễu hành, truyền thống, đại hội Đội, kết nạp đội viên

C. Kết nạp đội viên, duyệt đội, đại hội Đội, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ

D. Phút truyền thống, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ, đại hội Đội

Câu 26: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam gồm:

A. Lời mở đầu, 5 chương, 26 điều

B. Lời mở đầu, 4 chương, 60 điều

C. Lời mở đầu, 5 chương, 60 điều

D. Lời mở đầu, 4 chương, 26 điều

Câu 27: Nội dung chương trình Rèn luyện phụ trách Đội thực chất là:

A. Sự kế thừa và phát triển của chương trình rèn luyện Đoàn viên

B. Sự phát triển mang tính sư phạm cao của chương trình rèn luyện Đội viên

C. Phù hợp tính chất, yêu cầu của việc chuẩn hóa giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 28: Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội dành cho đối tượng:

A. Tổng phụ trách Đội trong trường học, phụ trách chi đội, đoàn viên giáo viên, giáo sinh các trường sư phạm, học sinh THPT, thanh niên ham thích công tác thiếu nhi

B. Phụ trách Đội trên địa bàn dân cư, các Nhà thiếu nhi, Câu lạc bộ, đội nhóm

C. Hội đồng Đội các cấp

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 30: Khi đang chạy đều, nếu có lệnh “đứng lại – đứng” thì:

A. Đội hình chạy thêm 3 bước rồi kéo chân trái về tư thế nghiêm

B. Đội hình chạy thêm 3 bước rồi kéo chân phải về tư thế nghiêm

C. Đội hình chạy chậm dần thêm 3 bước rồi kéo chân trái về tư thế nghiêm

D. Đội hình chạy chậm dần thêm 4 bước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm