Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 18

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 185 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Khi tổ chức Lễ Chào cờ, hình thức chuẩn bị cờ được quy định như thế nào theo Nghi thức Đội?

A. Tập hợp toàn đơn vị

B. Cờ được treo sẵn trên cột cờ

C. Cờ được đội viên cầm, đứng trước đơn vị

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Lễ trưởng thành đội viên được tổ chức khi nào?

A. Học kỳ I lớp 9

B. Học kỳ II lớp 9

C. Học kỳ I lớp 10

D. Học kỳ II lớp 8

Câu 6: Bài hát nào được sử dụng trong phần bế mạc của Lễ Trưởng thành đội viên?

A. Bay cao tiếng hát ước mơ

B. Tiến lên đoàn viên

C. Hành khúc đội

D. Mơ ước ngày mai

Câu 7: Bài hát “Tiến lên đoàn viên” do nhạc sĩ nào sáng tác?

A. Phạm Tuyên

B. Lưu Hữu Phước

C. Hà Hải

D. Trương Quang Lục

Câu 8: Bài hát nào được sử dụng trong phần bế mạc của Lễ kết nạp đội viên?

A. Hành khúc đội

B. Cùng nhau ta đi lên

C. Mơ ước ngày mai

D. Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 9: Bài hát “Mơ ước ngày mai” do nhạc sĩ nào sáng tác?

A. Phạm Tuyên

B. Phạm Trọng Cầu

C. Hà Hải

D. Trần Đức

Câu 12: Tháng 6/1925, Hồ Chí Minh sáng lập một tổ chức cách mạng, tên gọi của tổ chức đó là gì?

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

B. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

C. Tân Việt Cách mạng Đảng

D. An Nam Cộng sản Đảng

Câu 13: Vào năm 1922, tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc là đồng sáng lập một tờ báo có tên gọi là gì?

A. Thanh niên cách mệnh đồng chí hội

B. Thanh niên

C. Người cùng khổ

D. Đường Kách mệnh

Câu 14: Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì:

A. Thợ ảnh, làm bánh

B. Phụ bếp, cào tuyết

C. Bán báo

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?

A. Khi lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911

B. Khi tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920

C. Khi ang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923

D. Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919

Câu 17: Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì?

A. 1959: “Hợp tác xã Măng non”

B. 1858: “Vì Miền Nam ruột thịt”

C. 1958: “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong”

D. 1976: “Đoàn tàu Thống nhất”

Câu 19: Dấu đường được quy ước là gì?

A. Đi chậm lại

B. Vượt chướng ngại vật

C. Chạy nhanh lên

D. Đi theo hướng này

Câu 21: Khi hành tiến, vị trí của chỉ huy được quy định như thế nào theo Nghi thức Đội?

A. Chỉ huy đi trước cờ và trước đơn vị

B. Chỉ huy đi sau cờ và trước đơn vị

C. Chỉ huy đi sau cờ và đi cạnh đơn vị

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Đối với đại hội liên đội, số lượng đoàn Chủ tịch gồm bao nhiêu đội viên?

A. Từ 7 đến 9 đội viên

B. Từ 5 đến 7 đội viên

C. Từ 3 đến 5 đội viên

D. Từ 2 đến 3 đội viên

Câu 25: Khi người phát tin thổi tín hiệu ".-, .-, .-" (tích te, tích te, tích te) là nhằm để thể hiện nội dung gì?

A. Bắt đầu bảng tin

B. Kết thúc bảng tin

C. Chú ý

D. Sai, phát lại bảng tin

Câu 27: Mỗi lần kết nạp đội viên số lượng không quá:

A. 10 đội viên

B. 20 đội viên

C. 15 đội viên

D. 30 đội viên

Câu 28: Lễ kết nạp đội viên được tổ chức ở cấp:

A. Chi đội

B. Liên đội

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 29: Độ tuổi trưởng thành của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

A. Đội viên từ 14 tuổi trở lên

B. Đội viên từ 15 tuổi trở lên

C. Đội viên học lớp 8 và lớp 9

D. Tất cả đều sai

Câu 30: Người trúng cử BCH liên đội phải:

A. Được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống

B. Được trên 2/3 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống

C. Được trên 3/4 tổng số phiếu bầu và không cần thứ tự

D. Được 100% tổng số phiếu bầu và không cần thứ tự

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm