Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 19

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 325 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 19. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Đội ca là bài hát “Cùng nhau ta đi lên” của nhạc sĩ nào?

A. Phong Nhã

B. Hoàng Vân

C. Lưu Hữu Phước

D. Văn Cao

Câu 2: Điều kiện thành lập một chi đội mới, ít nhất phải có bao nhiêu đội viên:

A. Có 2 đội viên trở lên

B. Có 3 đội viên trở lên

C. Có 4 đội viên trở lên

D. Có 5 đội viên trở lên

Câu 3: Việc thành lập và tổ chức công nhận chi đội mới do:

A. Ban chỉ huy liên đội quyết định

B. Hội đồng Đội xã, phường quyết định

C. Tổng phụ trách quyết định

D. Ban giám hiệu quyết định

Câu 4: Những nội dung sau đây được quy định tại Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, với tiêu đề là gì?

A. Lời hứa của đội viên

B. Nhiệm vụ của đội viên

C. Quyền của đội viên

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Khi đội viên hết tuổi Đội, cá nhân/ tổ chức nào có trách nhiệm làm lễ trưởng thành Đội?

A. Giáo viên làm Tổng phụ trách

B. Hội đồng Đội cấp xã

C. Chi đội

D. Liên đội

Câu 6: Phong trào “Trần Quốc Toản” do tổ chức/ cá nhân nào khởi xướng?

A. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

B. Bác Hồ

C. Đội TNTP Hồ Chí Minh khóa

D. Kim Đồng

Câu 11: Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay được ban hành kèm theo quyết định nào của Hội đồng Đội Trung ương?

A. QĐ số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2015

B. QĐ số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2013

C. QĐ số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2014

D. Tất cả đều sai

Câu 12: ghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh được định nghĩa thế nào?

A. Là những quy định mang nét đặc trưng của Đội được vận dụng tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương

B. Là những quy định về 7 kỹ năng đối với đội viên

C. Là những quy định thống nhất mang nét đặc trưng của Đội được thể hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, nghi lễ thủ tục và đội hình đội ngũ

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh có mục đích giáo dục gì đối với đội viên?

A.  Ý thức kỷ luật

B. Tinh thần tập thể

C. Tư thế, tác phong

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Kích thước tối thiểu của khăn quàng đỏ là bao nhiêu?

A. Đường cao 0,35m; cạnh đáy 1m

B. Đường cao 0,35m; cạnh đáy 1,25m

C. Đường cao 0,25m; cạnh đáy 1,25m

D. Đường cao 0,25m; cạnh đáy 1m

Câu 15: Kích thước tối đa của khăn quàng đỏ là bao nhiêu?

A. Đường cao 0,25m; cạnh đáy 1,2m

B. Đường cao 0,35m; cạnh đáy 1,2m

C. Đường cao 0,25m; cạnh đáy 1,3m

D. Tất cả đều sai

Câu 16: Theo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, có tất cả bao nhiêu đội hình, đội ngũ?

A. 5 đội hình, 3 đội ngũ

B. 4 đội hình, 2 đội ngũ

C. 4 đội hình, 3 đội ngũ

D. 5 đội hình, 2 đội ngũ

Câu 20: Động tác vác cờ được thực hiện khi nào?

A. Khi diễu hành

B. Khi đưa cờ vào làm lễ chào cờ

C. Khi chào cờ 

D.  A và B đúng

Câu 22: Tập hợp nhanh được sử dụng cho đội hình nào?

A. Hàng dọc và hàng ngang

B. Hàng dọc và chữ U

C. Hàng ngang và chữ U

D. Tất cả các đội hình

Câu 23: Tập hợp chậm được sử dụng cho đội hình nào?

A. Hàng dọc và hàng ngang

B. Hàng dọc và chữ U

C. Hàng ngang và chữ U

D. Tất cả các đội hình

Câu 28: Lệnh thực hiện bằng còi ".- .- .- .-" là nhằm thể hiện lệnh nào?

A. Tập hợp toàn đơn vị

B. Giục nhanh lên

C. Gọi phân đội trưởng

D. Gọi chi đội trưởng

Câu 29: Lệnh thực hiện bằng còi ".--." là nhằm thể hiện lệnh nào?

A. Tập hợp toàn đơn vị

B. Giục nhanh lên

C. Gọi phân đội trưởng

D. Gọi chi đội trưởng

Câu 30: Lệnh thực hiện bằng còi "-.-." là nhằm thể hiện lệnh nào?

A. Tập hợp toàn đơn vị

B. Giục nhanh lên

C. Gọi phân đội trưởng

D. Gọi chi đội trưởng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm